Opakowania z tworzyw w walce ze zmianami klimatu

Opakowania z tworzyw w walce ze zmianami klimatu
Nowe opracowanie przygotowane przez American Chemistry Council (ACC) oraz Canadian Plastics Industry Association wskazuje, iż w porównaniu do tradycyjnych materiałów stosowanie opakowań z tworzyw sztucznych w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych.

Autorzy studium wzięli pod uwagę wymagania energetyczne oraz poziom emisji gazów cieplarnianych w sześciu głównych kategoriach opakowań z tworzyw sztucznych produkowanych i sprzedawanych na terenie USA i Kanady, tj. zakrętek, pojemników na napoje, innych opakowań sztywnych, toreb na zakupy, folii stretch oraz innych opakowań elastycznych.

Dane z porównawczej analizy cyklu życia (LCA) opakowań z tworzyw sztucznych i innych materiałów pozwoliły badaczom stwierdzić, iż w przyjętym za datę bazową roku 2010 zastąpienie wszystkich opakowań z tworzyw opakowaniami innego rodzaju miałoby doniosłe i negatywne konsekwencje dla środowiska. Po pierwsze, masa opakowań alternatywnych dla tworzyw byłaby 4,4 razy większa niż w przypadku opakowań z tworzyw, co w przypadku Kanady skutkowałoby zwiększeniem całkowitej masy używanych opakowań o 5,5 mln ton. Po drugie, nastąpiłby w takim przypadku dwukrotny wzrost zużycia energii - dla Kanady oznaczałoby ilość równą energii zawartej w ropie przewożonej przez 18 tankowców. Po trzecie, wzrosłaby także ponad dwukrotnie emisja gazów cieplarnianych, co można by przeliczyć na zwiększenie ilości aut na kanadyjskich drogach o 3,3 mln. Analogiczne wyliczenia są także dostępne dla terytorium Stanów Zjednoczonych.

- Opakowania z tworzyw sztucznych umożliwiają bezpieczną i efektywną dostawę różnych produktów, które kształtują nasze życie codzienne - mówi Carol Hochu, prezydent i dyrektor zarządzający Canadian Plastics Industry Association. - Wielu z nas jednak nie zdaje sobie sprawy z tego, że opakowania z tworzyw, pełniąc swoje funkcje, jednocześnie pozwalają na znaczące oszczędności energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Jak zauważają autorzy raportu, opakowania z tworzyw mogą być ponownie wykorzystane w procesie recyklingu bądź odzysku energii. W tej dziedzinie dokonuje się zresztą ciągły postęp - obecnie ponad 70 proc. populacji Kanady posiada możliwość recyklingu butelek z tworzyw, ponad 50 proc. może przekazać do recyklingu innego rodzaju opakowania, a ok. 60 proc. ma ma możliwość recyklingu folii i toreb polietylenowych.