Optymizm wśród niemieckich producentów opakowań

Optymizm wśród niemieckich producentów opakowań
Badania przeprowadzone przez niemieckie stowarzyszenie Industrievereinigung Kunststoffverpackungen (IK) wskazują, iż przedstawiciele niemieckiej branży opakowań z tworzyw sztucznych przywitali 2014 rok z większym optymizmem niż rok poprzedni. Ponad 40 proc. ankietowanych firm, a zatem dwa razy więcej niż w 2013 roku, spodziewa się w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy zwiększenia przychodów. Nawet pod względem eksportu firmy patrzą w przyszłość z większą pewnością niż rok temu.

Ale te pozytywne prognozy mogą zostać zakłócone przez wciąż rosnące koszty. W grudniu ub.r. dał się odczuć wzrost cen surowców, a dalsze podwyżki zostały już zapowiedziane przez producentów. Tym wzrostom cen będą także w ciągu najbliższych miesięcy towarzyszyły podwyżki cen opakowań.

Na wzrost cen w przypadku Niemiec będzie także miał wpływ rosnący koszt energii elektrycznej. Od 1 stycznia za Odrą o jeden eurocent wzrosły dopłaty do odnawialnych źródeł energii. Obecnie przedstawiciele branży opakowaniowej dopłacają 6,24 eurocentów za 1 kWh energii elektrycznej.

Dlatego też temat efektywności energetycznej jest przez ankietowane firmy uważany za niezwykle ważny. Blisko dwie trzecie przedsiębiorstw posiada już system zarządzania energią, a spośród pozostałych aż 83 proc. planuje wdrożenie takiego systemu w najbliższej przyszłości.

Zdaniem IK zastosowanie takich rozwiązań nie może jednak rozwiązać kwestii energetycznych, dlatego też potrzebne jest w tym zakresie podjęcie przez rząd federalny takich działań, które w większym stopniu byłyby zorientowane na potrzeby rynku.