PKN Orlen wzmacnia pozycję w poliolefinach

PKN Orlen wzmacnia pozycję w poliolefinach
PKN Orlen przewiduje, że dzięki prowadzonym obecnie inwestycjom ma realne szanse na osiągnięcie znaczącej pozycji regionalnej i europejskiej na rynku dwóch kluczowych produktów petrochemicznych, czyli poliolefin i kwasu tereftalowego.

Jak podał PKN Orlen, priorytetami spółki są m.in. dokończenie budowy instalacji paraksylenu (PX) i kwasu tereftalowego (PTA), zatrudnienie pracowników do uruchomienia i prowadzenia produkcji oraz działu sprzedaży PTA, budowy organizacji sprzedażowej.

Zakończenie budowy kompleksu PX jest już na ostatniej prostej, a rozruch technologiczny zaplanowano na połowę tego roku. Rozpoczęcie produkcji przewidziano na trzeci kwartał 2010 roku. Zdolności produkcyjne instalacji PX wyniosą 50 ton na godzinę, czyli w skali roku będzie to ok. 400 tys. ton. Całość produkcji będzie zużywana jako surowiec do produkcji PTA.

Z kolei zakończenie budowy kompleksu PTA planowane jest na czerwiec 2010 r., a rozruch mechaniczny w okresie wakacyjnym. Wprowadzenie paraksylenu do instalacji PTA, rozruch technologiczny, postój technologiczny spółka planuje na przełomie września i października 2010 r. Uruchomienie produkcji na rynek nastąpić ma w IV kwartale 2010 r. Zdolność produkcyjna instalacji PTA wyniesie 75 ton na godzinę, tj. w skali roku 600 tys. ton.

- Obecnie wiele koncernów naftowych na świecie skupia się na uzyskaniu bezpośrednich synergii między rafinacją a petrochemią. W PKN Orlen filary tego typu synergii to w dużej mierze wykorzystanie istniejącego potencjału zastosowania półproduktów przerobu ropy jako wsadu do produkcji olefin, optymalne wykorzystanie w petrochemii frakcji do produkcji paliw w warunkach zmiennego popytu oraz stworzenie możliwości korzystniejszego zagospodarowania niskowartościowych produktów rafineryjnych – podkreśla spółka w swoim specjalnym komunikacie.

Eksperci płockiego koncernu prognozują, że w wyniku większego popytu na politereftalan etylenu (PET) w regionie, rynek PX i PTA w krajach gdzie działa grupa kapitałowa spółki - Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Czechy i Polska - będzie rósł pomimo notowanego obecnie niskiego poziomu zużycia.