Pierwszy polimer o własnościach termoplastycznych z biosyntezy

Pierwszy polimer o własnościach termoplastycznych z biosyntezy
Interesująca informacja ze świata nauki w kontekście tworzyw sztucznych. Prowadzone są badania nad glonami z genami bakterii, które mogą zastępować tradycyjne tworzywa. Już są zresztą wykorzystywane przy produkcji opakowań.

Materiał, nad którymi pracują naukowcy to nowy typ polihydroksymaślanu (PHB). Jest to termoplastyczny poliester ulegający całkowitej biodegradacji. Do jego wytworzenia nie potrzeba zatem ropy naftowej, gazu i węgla. Mowa tez o pierwszym polimerze o własnościach termoplastycznych pochodzącym z biosyntezy, który został wprowadzony na rynek tworzyw sztucznych. Polimer ulega powolnemu rozkładowi na wodę i dwutlenek węgla pod wpływem bakterii obecnych w glebie, ściekach czy mule, zwłaszcza gdy trafi w warunki beztlenowe. Wytwarza się z niego już pierwsze partie opakowań do szamponów i kosmetyków.

Bodźcem do opracowania PHB jest troska o zmniejszanie ilości odpadów generowanych z tradycyjnych tworzyw sztucznych powstających na bazie ropy.

Na skalę przemysłową źródłem w pełni odnawialnych i degradowalnych tworzyw sztucznych mogą być, jak tłumacza naukowcy, biooreaktory z milionami okrzemków – to rodzaj glonów, które niestrudzenie produkowałyby polimery. Chociaż fermentacja przez bakterie tego związku jest kosztowna, to jednak udało się do tego procesu włączyć rośliny, jednak rosną one zbyt wolno i zajmują cenną dla rolnictwa ziemię. Tymczasem okrzemki potrzebują do wzrostu niewiele więcej niż światła i wody. Dlatego mogą wytwarzać PHB.