Polscy inżynierowie zwiększają możliwości wytłaczarek

Zastosowanie rozwiązania pozwala przede wszystkim na zwiększenie wydajności wytłaczarek. Szczególnie udało się to osiągnąć przy układach dwuślimakowych. W porównaniu do dotychczasowego układu chłodzenia powietrznego zastosowanie wynalazku pozwoliło na prawie dwukrotny wzrost wydajności przy tej samej średnicy ślimaka. Uzyskanie większej wydajności przekłada się na jednostkowe zużycie energii elektrycznej, a tym samym – na koszty wytworzenia wyrobów.

Ponadto istotną korzyścią z zastosowania takiego rozwiązania jest możliwość przetwarzania tworzyw napełnianych różnymi dodatkami. Odbywa się to często w warunkach podwyższonego tarcia, co powoduje wydzielanie dużej ilości ciepła, które trzeba odprowadzić. Aby możliwe było wytwarzanie wyrobów o określonych właściwościach, niezbędne okazało się zastosowanie prezentowanego sposobu chłodzenia, który zapewnił efektywniejszą stabilizację temperatury.

Zastosowanie wynalazku pozwoliło na wprowadzenie na rynek znacznie udoskonalonych wytłaczarek dwuślimakowych współbieżnych. Dzięki nim przetwarzać można tworzywa napełniane nanozwiązkami zmieniającymi np. mechaniczne czy dielektryczne właściwości materiałów bądź nadające właściwości specjalne (np. bioaktywne).

Wynalazek układu grzewczo-chłodzącego pozwala także na uzyskanie lepszej jakości przetwarzanych tworzyw, poprawiając ich jednorodność materiałową i termiczną. Umożliwił także wytwarzanie tworzyw o określonych właściwościach. Dzięki temu rozwiązaniu poszerzono asortyment oferowanych urządzeń oraz technologii o wyższej funkcyjności dyspersyjno-dystrybutywnej układu uplastyczniającego chłodzonego wodą.

Wynalazek został wdrożony w wytłaczarkach dwuślimakowych na liniach do wytwarzania innowacyjnych kompozycji tworzywowych np. o właściwościach biobójczych, modyfikowanych napełniaczami mineralnymi. Praktyczne powyższe rozwiązanie zastosowano w recyklingu przy dewulkanizacji gumy.

Wynalazek został zgłoszony 12.03.2012 roku, zaś patent został udzielony 23.06.2014 roku. Oprócz dra inż. Zbigniewa Frąszczaka, kierownika projektu, w skład zespołu badawczego wchodzili: mgr inż. Sławomir Miszewski, inż. Roman Cybulski oraz inż. Jerzy Przytuła.

Układ grzewczo-chłodzący segmentu cylindra zespołu uplastyczniającego