Producent barwników przenosi się na GPW

Producent barwników przenosi… Zarząd spółki Boruta-Zachem podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad przeniesieniem notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym celu spółka podpisała umowę z Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. w przedmiocie pełnienia funkcji oferującego w postępowaniu przed KNF o zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki. 16 lutego nad wnioskiem zarządu obradować będą akcjonariusze podczas NWZA spółki.

Jednocześnie zarząd opublikował informacje dotyczące realizacji strategii biznesowej spółki w 2014 roku. Jak czytamy w wydanym komunikacie, prace operacyjne i rozwojowe zaplanowane do zrealizowania na 2014 r. zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem; jedynie prace badawcze prowadzone nad opatrunkiem insulinowym, które wg pierwotnych planów miały zakończyć się w 2014 r., nadal są prowadzone, a ich zakończenie planowane jest w roku bieżącym.

Do głównych celów na rok bieżący zarząd spółki zalicza terminowe prowadzenie procesu uruchomienia produkcji biosurfaktantów. Według przekazanych informacji prace przy budowie zakładu produkcji biosurfaktantów przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zagwarantowane zostało przy tym bezpieczeństwo finansowania prac, a dzięki umowie podpisanej ze spółką ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - całoroczny zbyt na biosurfaktynę. Kontrahent z Bliskiego Wschodu odbierze do końca br. 100 t produktów za kwotę 82,5 mln zł.

Spółka Boruta-Zachem SA działa w obszarze produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów oraz prowadzi działalność R&D w zakresie innowacyjnych rozwiązań chemicznych do prac nad nowymi produktami. Firma posiada zakłady produkcyjne w Bydgoszczy i Zgierzu.

Czytaj więcej:
Barwniki 107
Giełda 148