Produkcja opakowań wzrasta

Produkcja opakowań wzrasta
Według najnowszego badania rynkowego firmy Pira International, światowa produkcja opakowań, której wartość jeszcze w 2010 r. szacowano na 670 mld dolarów, osiągnie już za cztery lata poziom 820 mld dolarów.

Tak znaczący wzrost ma być przede wszystkim efektem dalszej urbanizacji w krajach Trzeciego Świata, inwestycji w budownictwo, rozwoju branży ochrony zdrowia, rozwoju gospodarczego w krajach gospodarek wschodzących oraz gospodarek okresu przejściowego, takich jak Chiny, Indie, Brazylia i niektórych krajów Europy Wschodniej.

Jak zauważyli twórcy opracowania, które objęło wszystkie kontynenty, wzrost siły nabywczej w tych krajach powinien prowadzić do zwiększonego popytu na wyposażenie gospodarstw domowych, któremu towarzyszyć będzie popyt na materiały eksploatacyjne i opakowania.

Z tego popytu wykluczona ma nie być także Europa Zachodnia. Wprawdzie tutaj następował będzie głównie wzrost liczony w ujęciu finansowych, a nie wolumenowym, ale i tak rynek powinien wypracować sobie nadwyżkę. Dla przykładu we Francji już licząc od 2010 r. przemysł opakowań odnotował blisko 10 proc. wzrost obrotów.