Projekt PlastiCE

Projekt PlastiCE
13 partnerów z czterech krajów europejskich zaangażowanych jest w projekt naukowy o nazwie PlastiCE.

Koordynatorem przedsięwzięcie trwającego od ubiegłego roku jest słoweński Narodowy Instytut Chemii. Oprócz niego udział w projekcie bierze słoweńskie Centrum Doskonałości Materiałów Polimerowych oraz tamtejsze firmy Slopak, Plasta i Mercator Group. Słowację reprezentuje Uniwersytet Technologiczny z Bratysławy i firma HrKo Holding PLC. Dalszymi uczestnikami są Uniwersytet z Bolonii i włoskie spółki Aster S. Cons i Novamont. Z naszego kraju w akcję włącza się Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań COBRO.

Jak tłumaczą uczestnicy projektu, coraz powszechniejsze wykorzystanie tworzyw sztucznych powoduje wzrost obciążeń środowiskowych w postaci zużycia zasobów naturalnych oraz zagospodarowania zwiększonej masy odpadów. Jeśli chce się kontrolować i ograniczać te negatywne skutki, konieczne jest stosowanie tworzyw zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności tworzyw ulegających biodegradacji oraz wytwarzanych z surowców odnawialnych.

Projekt PlastiCE


Z tego też względu projekt PlastiCE ma się przyczynić do szerszego stosowania tworzyw biodegradowalnych i tworzyw pochodzących ze źródeł odnawialnych. Projekt ma też promować nowe, przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie zrównoważonych tworzyw.

- Pomimo istnienia w Europie Środkowej silnej i wyspecjalizowanej bazy badawczej w dziedzinie polimerów biodegradowalnych, prace badawcze i rozwojowe nad nowymi rozwiązaniami oraz ich zastosowaniem w praktyce nie postępują – czytamy w opisie programu PlastiCE. - W większości krajów produkcja i wykorzystanie zrównoważonych tworzyw jest marginalne, gdyż wprowadzanie ekologicznych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie materiałów i opakowań ulegających biodegradacji jest trudne do realizacji przy braku współdziałania podmiotów w całym łańcuchu wartości. Bez stworzenia systemowego podejścia do popytu i podaży na rynku biotworzyw, Europa Środkowa pozostanie w tyle w porównaniu z innymi regionami świata.

Głównym zadaniem projektu jest zatem promowanie rozwoju i wykorzystywania rozwiązań przyjaznych dla środowiska wśród producentów opakowań, w szczególności poprzez wykorzystanie tworzyw biodegradowalnych. Zdolność do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań przez producentów biodegradowalnych opakowań i innych wyrobów zależy od oczekiwań końcowych użytkowników (sektor spożywczy, handel detaliczny, sektor medyczny) oraz rosnącej świadomości ekologicznej konsumentów.

Jak długo grupy te nie są przekonane o korzyściach ekonomicznych i ekologicznych wynikających z wprowadzenia biodegradowalnych opakowań i półproduktów, osiągnięcie masy krytycznej umożliwiającej znacznie obniżenie kosztów produkcji będzie niemożliwe. W rezultacie ceny biodegradowalnych tworzyw i podstawowych komponentów pozostaną niekonkurencyjne w stosunku do tradycyjnych tworzyw sztucznych, stanowiąc barierę zarówno dla stosowania jak i komercjalizacji wyników badań w postaci praktycznych zastosowań nowych rozwiązań.

Konkretem, który ma pozostać po projekcie ma być m.in. uruchomienie międzynarodowego programu doradczego w celu usprawnienia transferu technologii i mechanizmów wymiany wiedzy w dziedzinie tworzyw i opakowań biodegradowalnych.