Rekonstrukcja zarządu Can-Pack SA

Rekonstrukcja zarządu Can-Pack SA
Phil Impink, prezes zarządu Can-Pack SA, poinformował, iż do zarządu spółki powróci Stanisław Waśko, obejmując stanowisko pierwszego wiceprezesa zarządu. Waśko opuścił zarząd spółki w związki ze zmianami wprowadzonymi w listopadzie ub.r.

- Pan Waśko był i pozostanie w dalszym ciągu wielkim atutem dla spółki i dla jej dalszego rozwoju - powiedział Impink. - Jego znajomość branży oraz naszych klientów i dostawców jest ważna dla realizacji naszych planów rozwojowych.

Prezes spółki zaznaczył, iż dalsze zmiany w składzie zarządu Can-Pack SA nie są rozważane.