Rozmowa z Kamillą Kuropatnicką, właścicielką firmy P3solutions

Które z produktów oferowanych za Państwa pośrednictwem mogą uchodzić za najbardziej innowacyjne w całej branży?
Jak już wcześniej wspomniałam najbardziej innowacyjne są wykonywane przez nas systemy pod tzw. zamówienie. Zgłaszają się do nas w głównej mierze klienci, którzy chcieliby zautomatyzować produkcję, przyspieszyć, zniwelować błędy, zużycie wody itd. Gama jest naprawdę bardzo szeroka i obejmuje od najprostszych kompleksowych systemów łączących transport spod maszyny wraz z separacją, zliczaniem i pakowaniem; przez odtransportowanie palet z materiałem wraz z zastreczowaniem na magazyn lub transport wykonanym przez nas tunelem z hali do hali, ostatnio również system napełniania wody z pełno automatycznym zapisem danych i trybem pełno automatycznego pozyskiwania danych w przypadku braku kodu.

Każdy z tych systemów jest od początku do końca zaprojektowany i wykonany przez naszą firmę. Zaangażowani są w to często architekci (np. konstrukcje stalowe), programiści, konstruktorzy itd. Powstanie nowego systemu jest dla nas wyzwaniem, ale też i wspaniałą bardzo interesującą pracą.

Muszę jednak przyznać, iż równocześnie w tematyce małej peryferii jedno z naszych urządzeń zdobywa coraz większą popularność wśród klientów. Jest to urządzenie do czyszczenia kanałów w formach. Dzięki doskonale wypracowanemu systemowi podawania środka chemicznego, który zostaje ogrzany do określonej temperatury, oczyszczania ze stałym pomiarem przepływu i ph, jak również ostatniej fazie podania środka neutralizacyjnego z funkcją stworzenia tzw. filtra ochronnego, urządzenie to potrafi w absolutnie rewelacyjny sposób oczyścić nawet największe obłożenie zarówno kamieniem jak i rdzą.

Kamilla Kuropatnicka, właścicielka firmy P3solutions

Z jakich dotychczasowych zamówień zrealizowanych na naszym rynku przez P3solutions może być Pani najbardziej zadowolona?
Każdy system jest inny i każdy jest równie ciekawy. Jeśli jednak miałabym wybrać jeden, to chyba byłby to projekt zrealizowany w firmie Technisat, gdzie wykonaliśmy kompleksowy system transportu miedzy halami oddalonymi o 40 metrów, na różnicy poziomów przekraczających trzy metry.

W ramach realizowanego przez nas zadania było wykonanie całego projektu architektonicznego z uzgodnieniami z Urzędem Dozoru Technicznego, wykonanie fundamentów, konstrukcji stalowej, zabudowy tunelu, jak również dostarczenie i zsynchronizowanie transporterów pracujących w obu kierunkach.

Należy podkreślić, iż praca takich urządzeń wymaga niezwykłej jakości, gdyż pracują w ciągu roku w skrajnych warunkach temperaturowych (zima/lato). Tylko nasza firma miała odpowiednie rozwiązanie.

Kryzys: czy w codziennej działalności widać go, czy może akurat z punktu widzenia firmy jest on niezauważalny?
Nasza firma obroniła się przed kryzysem. Niemniej jednak trudno mówić, że go nie widzimy, skoro tak dużo osób z nim walczy. Wielu naszych klientów, przyjaciół musiało zawiesić firmę lub zostało zwolnionych z powodów redukcji etatu. Wierzę jednak, że nasz kraj potrafi się obronić przed kryzysem i szczerze mówiąc już widać tego pierwsze efekty.

Za nami targi Plastpol. Jak oceniłaby Pani tegoroczną imprezę, głównie przez pryzmat tego, czy opuszczała ją Pani zadowolona, czy raczej z poczuciem niedosytu?
Żartobliwie mówiąc optymiści rzadko wychodzą z takich imprez z poczuciem niedosytu. Poważnie odpowiadając, to w tym roku, co bardzo mnie cieszy, było wielu tzw. konkretnych klientów. Rozmowy dotyczyły bardzo sprecyzowanych urządzeń i systemów.

W tym miejscu chciałabym również serdecznie podziękować wszystkim, który nas w tym roku odwiedzili, a tych którzy nie mogli przyjechać chciałabym zaprosić do naszej nowej siedziby przy ul. Bystrzyckiej we Wrocławiu.

Jakie plany na przyszłość i jakie perspektywy rysują się przed P3solutions?
W związku z licznymi zapytaniami firm również z zagranicy odnośnie naszych systemów, jesteśmy w trakcie otwierania naszego biura handlowego w Niemczech. Zawsze chcemy być jak najbliżej naszych klientów, stąd zrodził się pomysł otwarcia przedstawicielstwa P3solutions również za granicą. Biuro w Polsce przenieśliśmy z kolei na teren parku technologicznego, gdyż mamy dzięki temu jeszcze większe możliwości magazynowo - logistyczne.

Dziękujemy za rozmowę