Rozmowa ze Stefanem Schnizerem z firmy Cartondruck

Jakie inne trendy można zauważyć w opakowaniach?
Po pierwsze, jeszcze wiele można zdziałać z zapachem, na przykład poprzez drukowanie farbami i lakierami zapachowymi. Zapach wydziela się z zawartych w nich kapsułkach w momencie pocierania. Technikę tę można też stosować w odniesieniu do próbek perfum umieszczanych w czasopismach lub do opakowań reklamowych.

Po drugie naprawdę interesujący jest też dźwięk. Zwłaszcza w przypadku artykułów luksusowych dźwięk towarzyszący otwieraniu lub zamykaniu opakowania daje konsumentowi poczucie szczególnej wartości. Dźwięk, którego konsument tak naprawdę w ogóle nie kojarzy z tekturą, można uzyskać poprzez umieszczenie w kartonie niewidocznych magnesów lub zastosowanie specjalnej konstrukcji zamykania z zatrzaskami.

Jaką rolę odgrywa zrównoważony rozwój?
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska stanowią obecnie podstawowy obowiązek społeczeństwa i przemysłu. Głównym materiałem wykorzystywanym przez nas w produkcji pudełek jest tektura. Chodzi tu praktycznie wyłącznie o materiał z nowych włókien, ponieważ nasi klienci mają duże wymagania co do wyglądu i podatności na obróbkę.

Od niedawna posiadamy certyfikat FSC. Świeże włókna niektórych rodzajów kartonu, którego używamy w produkcji, pochodzą ze zrównoważonej gospodarki leśnej, w związku z czym na życzenie klienta na opakowaniach możemy umieszczać logo FSC. Coraz więcej klientów jest zainteresowanych takim nadrukiem. Ponadto staramy się stosować farby drukarskie, których środki wiążące powstały z surowców odnawialnych oraz folię do laminowania wyprodukowaną ze skrobi. W ten sposób powstają opakowania luksusowe, produkowane z surowców, których pozyskanie nie narusza równowagi ekologicznej.

Współpracuje Pan bardzo blisko ze swoimi klientami, zazwyczaj już w fazie planowania?
Staramy się wczuć w sytuację naszego klienta. Chcemy zrozumieć wymagania dotyczące sprzedaży jego produktu. Dlatego też współpracujemy z tzw. badaczami trendów, dzięki czemu jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłe kierunki rozwoju.

Jeżeli klient ma konkretne wyobrażenie na temat opakowania lub przedstawia nam jakiś wzór, doradzamy mu, w jaki sposób można najlepiej zrealizować jego pomysł, zarówno w odniesieniu do możliwości technicznych, jak i finansowych. Innymi słowy wyjaśniamy klientowi, jakie materiały, efekty i technologie będą odpowiednie.

Co prawda teoretycznie prawie wszystko jest możliwe, ale oprócz walorów estetycznych ważne są oczywiście również zysk oraz możliwości dalszej obróbki. W związku z tym produkujemy też wstępne serie wykorzystywane do badań rynkowych i testów „napełniania" tych opakowań. Opakowanie ma nie tylko ładnie wyglądać, musi również spełniać wymagania techniczne maszyn napełniających klienta.