Rynek PET na świecie

Rynek PET na świecie
Międzynarodowa agencja badania rynku PIRA pokusiła się o stworzenie pięcioletniej prognozy dla światowego rynku PET stosowanego w opakowaniach.

W 2017 r. światowa konsumpcja opakowań PET osiągnie poziom 19,1 mln ton i wartość finansową 57 bilionów dolarów. W najszybciej wzrastających regionach, czyli państwach Azji i Pacyfiku, Ameryki Południowej i Ameryki Środkowej i Wschodniej roczny wzrost zużycia kształtował się będzie na pułapie 5,2 proc.

Najszybsze zapotrzebowanie w opakowaniach PET przypadać będzie na butelki i słoiki. Wyróżniającym trendem ma być produkcja opakowań ze zwiększoną barierowością. Wymienione w ujęciu geograficznym rynki cechować mają się według analiz przedstawicieli agencji stopniowym odchodzeniem od tradycyjnych opakowań, głównie szklanych, robiąc tym samym miejsce tym z tworzywa.

W minionej pięciolatce Azja wyprzedziła już Amerykę Północną i Europę Zachodnią i stała się liderem wśród użytkowników opakowań PET. Przewiduje się, że jej udział w opakowaniach PET to aktualnie 29,4 proc. Na Stany zjednoczone i Kanadę przypada 24,1 proc., a na Europę Zachodnią 19,7 proc. całego zużycia.

Czynnikiem wpływającym na kształt rynku ma być też wciąż rosnąca rola recyklingu, skutkująca zwiększającym się wykorzystaniem tworzywa RPET w całym przemyśle opakowaniowym. Oczywiście jest to tendencja obecna od lat, ale przyszłość ma jej wcale nie zahamować. Pytanie tylko, czy akurat w butelkach – najpopularniejszym opakowaniu – stosowanie RPET będzie powszechne. W ocenie przedstawicieli PIRA nie jest to wcale wiadome, bo koszty RPET mogą być o wiele wyższe niż w przypadku oryginalnego surowca.

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych regionów w światowym rynku opakowań PET. Kolorem niebieskim zaznaczono słupki ukazujące udział danego regionu w 2007 r., kolorem czerwonym słupki odpowiadające za stan w 2012 r., a kolorem zielonym słupki z antycypowanym udziałem w 2017 r.

Na wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych regionów w światowym rynku opakowań PET. Kolorem niebieskim zaznaczono słupki ukazujące udział danego regionu w 2007 r., kolorem czerwonym słupki odpowiadające za stan w 2012 r., a kolorem zielonym słupki z antycypowanym udziałem w 2017 r.

uzytkownik uzytkownik

Wysłany: 2012-07-18 09:30:41

http://www.smitherspira.com/pet-packaging-market-forecasted-to-grow-to-57-billion-by-2017.aspx tak jakby prognozy podobne do tych tutaj