Rynek puszek wzrósł o 5 proc.

Rynek puszek wzrósł o 5 proc.
Beverage Can Makers of Europe, czyli europejska organizacja skupiającą producentów puszek do napojów opublikowała branżowe podsumowanie minionego roku. Z analizy dowiadujemy się, że w 2011 r. nastąpił wzrost produkcji puszek w Europie. Także w Polsce nastąpił wzrost rynku o 5 proc.

- Sama sprzedaż napojów bezalkoholowych wzrosła o ok. 11 proc. - w tym segmencie sprzedaż napędzały napoje energetyczne. Inne napoje bezalkoholowe oraz piwo - wzrost o niemal 4 proc. - wykazały stabilny trend wzrostowy, który ujawnił się przede wszystkim w polskich markach detalicznych. Puszka jest dla naszych rodzimych konsumentów postrzegana jako jedno z najlepszych opakowań do napojów, a wolumen jej produkcji wzrasta z roku na rok - mówi Tomasz Janowski, regionalny kierownik sprzedaży na Europę Północno- Wschodnią z Ball Packaging Europe.

Rezultat ten uzyskano w obliczu ciągle niepewnej sytuacji gospodarczej na Starym Kontynencie. Dla porównania: najnowsza prognoza agencji badającej rynek napojów Canadean wskazuje na zaledwie 2 proc. wzrost sprzedaży napojów bezalkoholowych i piwa w Europie w roku ubiegłym. Można zatem stwierdzić, że puszka do napojów radzi sobie lepiej niż branża.

Na szczególną uwagę w Europie zasługuje znaczący rozwój napojów bezalkoholowych w puszkach, których wolumen wzrósł o 7 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. W niektórych przypadkach wzrost wolumenu był bardzo wyraźny, podczas, gdy sprzedaż napojów w puszkach nie uległa wzrostowi tylko na nielicznych rynkach. Na przykład w Holandii sprzedaż napojów bezalkoholowych w puszkach wzrosła aż o jedną piątą, podczas gdy na największym europejskim rynku puszek, w Wielkiej Brytanii, sprzedaż wzrosła o niemal 6 proc.

Na ogólny dobry wynik napojów energetycznych miały wpływ dynamiczne wzrosty sprzedaży w Austrii i Szwajcarii, w Holandii, Polsce oraz na Węgrzech. Sukces napojów energetycznych to ważny czynnik wzrostu sprzedaży puszek w Europie, jednak bynajmniej nie jest to jedyna siła napędowa. Taką sytuację zawdzięczamy zarówno producentom jak i konsumentom.

Choć wyniki osiągane na rynku piwa nie są tak imponujące jak w branży napojów bezalkoholowych, trend pozostaje wzrostowy - od 3 proc. do 4 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. W Europie Zachodniej sprzedaż piwa w puszkach wzrosła w zeszłym roku o 2 proc., jednak to Europa Wschodnia z 7 proc. wzrostem przyczynia się do dobrych wyników ogólnych.

- Pomimo niepewnej sytuacji gospodarczej w Europie puszka mocno rozwinęła się w roku 2011; puszce udało się zwiększyć udziały w strukturze opakowań napojów - komentuje wyniki Welf Jung, przewodniczący Komisji Marketingowej BCM.