Sieci z dodatkiem Biomaster eliminują choroby ryb

Sieci z dodatkiem Biomaster… Choroby wywoływane przez takie bakterie jak Yersinia, Aeromonas czy Carnobacterium są poważnym problemem dla wielu łowisk, bowiem w efekcie zachorowań co roku giną dziesiątki tysięcy ryb. Zakażenia bakteryjne stwierdzono w ponad połowie wszystkich zgonów ryb zgłaszanych do brytyjskiej Agencji Ochrony Środowiska w 2013 roku. Zakażenia bakteryjne nie tylko powodują szybkie śnięcie ryb, ale mogą też osłabiać je tak poważnie, że stają się one ofiarą innych chorób, szczególnie w krytycznych porach roku. Gdy dojdzie do zakażenia bakteryjnego na terenie łowiska, jego właściciel jest zazwyczaj niezdolny do interwencji.

Badania wykazały, że źródłem poważnych zagrożeń mogą być w przypadku chorób bakteryjnych sieci używane do połowów. Jak przekonują przedstawiciele firmy Addmaster Ltd., której partnerem w Polsce jest Noweko sp. z o.o., jednym z rozwiązań problemu może być nowa generacja przeciwdrobnoustrojowych sieci z dodatkiem Biomaster.

Akcja BSafe ("bacteria safe") rozpoczęła się dzięki inicjatywie zapalonego wędkarza, Dereka Willana. Doszedł on do przekonania, że odpowiedź leży w produkcji sieci o właściwościach antybakteryjnych i postanowił sprawdzić, czy ich produkcja jest możliwa. Wynikiem była współpraca firmy Addmaster, dostawcy stałego dodatku przeciwbakteryjnego Biomaster, oraz spółki Silvergate Plastics działającej w branży technologii przedmieszkowej. Opracowano rozwiązanie na poziomie molekularnym, które zwiększa wydajność włókien i tworzyw sztucznych, z których wykonane są sieci.

Technologia Biomaster aktywnie hamuje wzrost bakterii, zmniejszając ryzyko zakażenia krzyżowego. Po dodaniu do produktu substancja zapobiega rozmnażaniu się bakterii na stałe. Badania laboratoryjne dowodzą, że sieci rybackie z dodatkami Biomaster zabijają szkodliwe bakterie z 99,9 proc. skutecznością w ciągu 24 godzin, zarówno w środowisku mokrym, jak i suchym. Profesor Jason Weeks, który pracował nad projektem rządowej agencji wykonawczej CEFAS (The Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science) określił uzyskane wyniki jako "fantastyczne".

- Ryby są priorytetem dla właścicieli i menedżerów rybołówstwa i utrzymanie dobrego stanu zdrowia ryb jest istotnym wymogiem skutecznego zarządzania rybołówstwem - powiedział dr Bruno Broughton, brytyjski konsultant ds. rybołówstwa. - Ta innowacja doprowadzi do opracowanie lepszych, bezpiecznych sieci rybackich i innych produktów, które podnoszą poprzeczkę standardów zdrowia ryb.