System SisTrade dla branży opakowaniowej

System SisTrade dla branży…
Firma SisTrade wprowadziła na rynek najnowszą wersję zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP dla branży opakowaniowej.

Prezentacja systemu była jednym z kluczowych punktów obecności firmy podczas niedawnych targów Drupa, które odbyły się w Niemczech. Drupa to największe na świecie targi dla branży poligraficznej.

System informatyczny klasy ERP dla branży opakowaniowej o nazwie Sistrade Print, oparty jest całkowicie na technologii www. Najnowsza odsłona systemu ERP Sistrade Print wzbogacona została o kilka funkcjonalności. Dostęp do każdego modułu odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej.

Technologia Augmented Reality (Rzeczywistość Rozszerzona) zaimplementowana została w aplikacji do zarządzania drukarnią produkującą pudełka. Klient drukarni, łącznie z ofertą otrzymuje marker, dzięki któremu to przy użyciu smartfona bądź kamery internetowej można zobrazować projekt pudełka w trzech wymiarach. Do każdego kształtu opakowania generowany jest odpowiedni marker.

Sistrade, Drupa


Drugim modułem jest aplikacja do zarządzania przygotowalnią fleksograficzną. Następuje tu integracja z systemem workflow. Dzięki temu odbywa się gospodarka magazynowa płyt fleksodrukowych, zarządzanie ścinkami nienaświetlonych płyt, prognozowanie zakupów płyt. Prace są automatycznie rozmieszczane na płycie i przesyłane do naświetlarki. Wygenerowane pliki są akceptowalne przez stół do cięcia.

Planowanie produkcji odbywa się w czasie rzeczywistym (real-time) dzięki informacjom zebranym bezpośrednio z maszyn produkcyjnych. W najnowszej wersji, stworzono narzędzie do zespołowego planowania produkcji, gdzie nad jednym planem produkcyjnym może pracować kilku planistów.

Ważną składową systemu jest możliwość zarządzania procesem ekstruzji folii blow oraz cast. Moduł zbiera informacje o procesie produkcji folii, bezpośrednio z ekstruderów. Rozwiązanie pozwala prognozować ilości materiałów konsumpcyjnych w sposób wagowy dla polipropylenu, polietylenu, barwników, katalizatorów, w danym czasie bądź dla danego zlecenia produkcyjnego. W czasie rzeczywistym pokazuje również ilość wyprodukowanej folii w metrach i kilogramach. Wszystkie dane w procesie ekstruzji zbierane są automatycznie.