Würth współpracuje z NiceLabel nad nowym systemem etykietowania

Würth współpracuje z NiceLabel…

Würth IT, dostawca usług informatycznych obsługujący firmę Würth Group, zajmującą się sprzedażą hurtową materiałów montażowych i mocujących, wybrał firmę NiceLabel, czołowego globalnego producenta oprogramowania do projektowania etykiet i systemów do zarządzania etykietami, aby pomogła mu w tworzeniu nowego, opartego na Internecie, ustandaryzowanego procesu etykietowania dla dostawców. 

W tym celu Würth IT postanowił wymienić swoje dotychczasowe, indywidualnie zaprojektowane rozwiązanie do etykietowania, zastępując je oferowanym przez NiceLabel elastycznym, webowym rozwiązaniem do drukowania etykiet - NiceLabel Label Management System.

Potrzebowaliśmy systemu, który byłby zawsze dostępny, oferował scentralizowaną bazę danych udostępnianą naszym dostawcom bez potrzeby instalacji oraz współpracował z różnymi markami i modelami drukarek. Rozwiązanie NiceLabel Label Management System spełniało wszystkie te wymagania - kierownik projektu i menedżer w Würth, powiedział Simon Koch.

Firma Würth IT wdrożyła teraz NiceLabel Label Management System do obsługi etykietowania, zapewniając dostęp do programu wszystkim dostawcom Würth Group niezależnie od ich położenia geograficznego. Z systemu obecnie korzysta około 180 dostawców w 15 krajach na całym świecie. Według danych ze stycznia 2020 r. dostawcy Würth drukują ok. 8,5 miliona etykiet rocznie, używając webowego rozwiązania do druku firmy NiceLabel. 

Wprowadzenie opartego na Internecie, ustandaryzowanego rozwiązania wpłynęło znacznie na sprawność operacyjną firmy Würth. Scentralizowana baza danych (system zarządzania dokumentami) zawierająca wszystkie informacje o etykietach pozwala firmie Würth szybko wprowadzać zmiany w całej sieci dostawców. 

- Kiedy teraz wprowadzamy zmiany w etykietach, zostają one wdrożone natychmiast, tak że etykiety naszych dostawców są zawsze aktualne. Jest to największa zaleta nowego systemu. Możemy szybko reagować i szybciej wprowadzać zmiany - dodał Simon Koch.

Dodatkową korzyść firmie Würth IT zapewnia scentralizowane zarządzanie użytkownikami i archiwizacja danych. Firma ma zawsze kompletny obraz dostawców uzyskujących dostęp do systemu oraz zna pełną historię wydruków. Dzięki opartemu na Internecie rozwiązaniu do drukowania użytkownicy zawsze korzystają z właściwej wersji etykiety i danych.

Firma NiceLabel pomogła także przedsiębiorstwu Würth IT usprawnić proces wprowadzania dostawców do systemu. - Dostawcy lubią mieć najpierw wersję próbną, aby sprawdzić, czy oprogramowanie jest zgodne z ich wewnętrzną infrastrukturą - powiedział Simon Koch. Używając wersji chmurowej platformy NiceLabel, dostawcy mogą w łatwy sposób uzyskać dostęp do systemu, aby zapoznać się z jego funkcjonalnością przed kompletną implementacją w chmurze prywatnej. 

- Dzięki chmurze dostawcy mogą uzyskać dostęp do platformy w ciągu pięciu minut, a potem, jeśli zdecydują się korzystać z tego rozwiązania, możemy przenieść ich do naszego systemu opartego na chmurze prywatnej - wyjaśnił. - Przejście z procesu instalacji za pomocą płyt CD na technologię internetową znacznie ułatwiło pracę naszym informatykom.

Współpracując z Würth IT firma NiceLabel stworzyła także inne ''wewnętrzne'' rozwiązania do druku etykiet, które zaspokajają wymagania Würth w zakresie etykietowania opakowań i regałów. Z myślą o potrzebach Würth związanych z drukowaniem etykiet na opakowania zespół NiceLabel opracował integrację z używanym w Würth centralnym systemem ERP WS1, opartą na systemie SAP. 

Drukowanie można uruchomić na trzy sposoby: przez graficzny interfejs użytkownika (GUI) systemu SAP, przez drukarkę mobilną albo tak, że interfejs GUI w SAP otwiera formularz etykiety NiceLabel i przesyła dane. Dzięki takiej integracji system NiceLabel jest rozwiązaniem gotowym do współpracy z WS1, które można wdrożyć w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie etykietowania we wszystkich przedsiębiorstwach należących do Würth Group, kiedy przejdą one na zatwierdzony system WS1.

- Wspaniale jest widzieć, że Würth IT wdraża nasz system do zarządzania etykietami (Label Management System) w tak szerokim zakresie i czerpie z niego tak wiele korzyści. Cieszymy się, że mamy możliwość współpracowania z nimi ściśle w celu stworzenia globalnej platformy do etykietowania, która zaspokoi ich obecne i przyszłe potrzeby oraz będzie spełniać szersze wymagania w całej grupie Würth Group - powiedział wiceprezes NiceLabel ds. marketingu, Ken Moir.


Czytaj więcej:
Etykiety 132