Zieleń opakowania nie jest najważniejsza

Zieleń opakowania nie jest najważniejsza
W oczekiwaniu na targi interpack pojawiają się coraz to nowsze badania poświęcone sektorowi opakowań. Jedno z nich opublikowała znana międzynarodowa agencja badania reklamy IPSOS.

Ankieta „Europejczycy i opakowania” objęła konsumentów z sześciu europejskich państw: Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Włoch i Hiszpanii. Pytano ich o oczekiwania i życzenia dotyczące opakowań.

Wyniki badania dowodzą, że chociaż rośnie uznanie dla ekologicznych opakowań i zwiększa się poziom wiedzy o nich, to jednak dla konsumentów nadal ważniejsze są tradycyjne zalety opakowań. Zdaniem autorów badania uzyskane rezultaty są pewnym wskazaniem dla marek, które swą konkurencyjność chcą opierać przede wszystkim na podkreślaniu ekologiczności swego opakowania. Wartość ta staje się wprawdzie oczywistym wymaganiem, które trzeba brać pod uwagę, ale wciąż nie jest kluczowa.

W odpowiedzi na pytanie o najważniejsze cechy opakowań, możliwość recyklingu wskazało 59 proc. ankietowanych. W porównaniu z badaniem sprzed pięciu lat cecha ta uzyskała najwyższy przyrost wśród odpowiedzi. Wcześniej bowiem wskazywało ją jako istotną 45 proc. pytanych. Mimo szybkiego przyrostu to w dalszym ciągu inne aspekty opakowań są wymieniane przez ich użytkowników jako istotniejsze.

Najwyższą liczbę wskazań uzyskało utrzymanie trwałości produktu. Tego chce 77 proc. badanych. Dalsze miejsca zajęły takie odpowiedzi jak łatwe otwieranie (71 proc.), przechowywanie produktu (62 proc.), wygodny transport produktu (59 proc.).

Wyniki przekraczają wartość 100 proc. ponieważ można było wybierać więcej niż jedną możliwą odpowiedź.

Czytaj więcej: Opakowania 1108 Ekologia 249