Abra PHU Adam Karczewski

Doradztwo w zakresie bhp, p-poż, gospodarki odpadami i ochrony środowiska, ochrony radiologicznej oraz REACH

 
Dane kontaktowe:
ul. Włocławska 161
Polska, 87-100 Toruń

Opis działalności

Doradztwo w zakresie bhp, p-poż, gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
Pomoc merytoryczna przy uzyskiwaniu zezwoleń, uzgodnień, pozyskiwania klientów (odbiorców i dostawców) odpadów.
Doradztwo w zakresie :
- ocen ryzyka zawodowego i wypadków przy pracy,
- tworzenia planów bezpieczeństwa pożarowego budynków i firm,
- tworzenia sprawozdań za korzystanie ze środowiska, sprawozdań o odpadach (w BDO), raportów do KOBIZE,
- ewidencji odpadów,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- ochrony radiologicznej.
W zespole mamy specjalistów BHP, specjalistów gospodarki odpadami, inspektora ppoż oraz Inspektora Ochrony Radiologicznej typu IOR-01.