Additiv Center s.c. Grzegorz Setcki, Mirosław Jabłonka

Produkcja regranulatów ABS, PP, PS, GPPS


Dane kontaktowe:

ul. Wojska Polskiego 65A
Polska, 85-825 Bydgoszcz


Opis działalności

Jesteśmy firmą z kilkunastoletnimi tradycjami.Zarówno nasza siedziba jak i zakład produkcyjny  znajduje się na terenie Zakładów Chemicznych “ZACHEM”.

Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia na składowanie i przerób odpadów tworzyw sztucznych – zgodnie z art. 28 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach ( Dz. U. Nr 62 poz 628)

Zajmujemy się przerobem odpadów tworzyw sztucznych, w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.Pracujemy na maszynach światowych producentów, które umożliwiają nam utrzymanie procesu technologicznego na wysokim poziomie.

Miesięcznie przerabiamy około 600 ton odpadowych tworzyw sztucznych.Współpracujemy z zakładami produkcyjnymi na terenie całej Polski.

Dotychczasowe nasze doświadczenie wskazuje, że kompleksowa gospodarka odpadami daje najlepsze wyniki zarówno logistyczne jak i ekonomiczne. W związku z tym chcielibyśmy podjąć współprace z Państwem w zakresie gospodarowania wszystkimi odpadami, które powstają na terenie Państwa Firmy.

Prosimy o kontakt w celu dokładnej analizy powstających w Państwa Firmie odpadów, co pozwoli nam na znalezienie najwłaściwszych rozwiązań w gospodarowaniu nimi dla obu stron.

Mamy ugruntowaną pozycję w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz ponownego wykorzystania odpadów przemysłu tworzyw sztucznych.

Jeżeli szukają Państwo stabilnego partnera to nasza firma z całą Pewnością spełni Państwa oczekiwania. Działamy szybko i sprawnie mając na uwadze stawiane nam wymagania oraz pokładane oczekiwania w zakresie dostarczanych przez nas produktów jak i usług.Członek organizacji