Bart Sp. z o.o.

Odpylanie zanieczyszczeń, filtracja przemysłowa, odkurzanie, pomieszczenia czyste, transport pneumatyczny, wentylacja przemysłowa


Dane kontaktowe:

ul. Będzińska 41/I
Polska, 41-205 Sosnowiec


Opis działalności

BART - Instalacje odpylania i wentylacji przemysłowej

Firma BART Sp. z o.o. oferuje opracowanie koncepcji, projektowanie, wykonanie elementów i montaż kompleksowych instalacji związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym, odpylaniem przemysłowym, wentylacją, filtracją gazów, centralnym odkurzaniem, techniką pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, transportem pneumatycznym czy dopalaniem termicznym gazów.

BART – Projektowanie i realizacji instalacji zgodnie z wymogami dyrektywy ATEX

Projektujemy i realizujemy instalacje odpylania pyłów, które mogą tworzyć atmosferę wybuchową. Zgodnie z Dyrektywą ATEX wykonujemy systemy redukujące zagrożenie wystąpienia pożaru lub wybuchu, bez względu na klasę wybuchowości atmosfery. W ramach realizowanego kompleksowo projektu:

·       Opracowujemy projekt koncepcyjny instalacji odpylania,

·       Przeprowadzamy analizy ryzyka, ocenę zagrożenia wybuchem,

·       Przeprowadzamy badania własności pyłów pod kątem wybuchowości,

·       Opracowujemy dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

BART - Instalujemy Czyste Powietrze

Realizujemy szeroki wachlarz instalacji pod klucz dla wielu branży przemysłu. Nasze instalacje pracują w Elektrowniach, Zakładach Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Spożywczego, Przemysłu Farmaceutycznego i innych.
Do dyspozycji firma oddaje biura projektowe i techniczno-handlowe w Sosnowcu, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku.