Biznes Start

Bimo Tech

Handel surowcami


Dane kontaktowe:

ul. Francuska 11
54-405 Wrocław, Polska


Firma zajmuje się zaopatrzeniem przemysłu w materiały i surowce.