CIOP - PIB

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy


Dane kontaktowe:

ul. Czerniakowska 16
Polska, 00-701 Warszawa


Opis działalności

CIOP-PIB jest państwową jednostką badawczo-rozwojową podlegającą Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Misją Instytutu jest działalność prowadząca do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych użytecznych w kształtowaniu warunków pracy zgodnych z zasadami bezpieczeństwa pracy  i ergonomii. Ponadto, zadaniem Instytutu jest ustalanie podstaw naukowych do właściwego ukierunkowywania polityki społeczno-ekonomicznej państwa w tym zakresie. 

Instytut realizuje swoją misję poprzez:

  • prowadzenie prac naukowo-badawczych głównie w dziedzinie rozpoznawania, oceny i ograniczania zagrożeń zawodowych,
  • określanie podstawowych kryteriów oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, ergonomii i inżynierii środowiska pracy, zgodnie z wymaganiami przyjętymi w państwach Unii Europejskiej,
  • prowadzenie badań i certyfikacji maszyn oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w ramach państwowego systemu badań i certyfikacji
  • badanie warunków pracy przez akredytowane laboratoria badawcze
  • rozwój i kształcenie kadry naukowej oraz przedstawicieli pracodawców i pracowników w zakresie problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy oraz upowszechnianie zasad  bezpiecznej pracy,
  • udzielanie konsultacji przedsiębiorstwom w zakresie będącym obszarem działalności Instytutu.

Dodatkowo, CIOP-PIB prowadzi działalność wydawniczą oraz promocyjno-informacyjną i upowszechniającą w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Wiadomości

Przejdź do wiadomości
Wiadomości są widoczne tutaj tylko dla firm posiadających pakiet Biznes Plus lub Biznes Premium