Celanese Sales Germany Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Konstrukcyjne tworzywa sztuczne: POM, PBT, PET, TPE-E, LCP, PPS, LFT, PE-UHMW


Dane kontaktowe:

ul. Al. Jana Pawła II 61C/304
Polska, 01-031 WarszawaCelanese jest czołowym partnerem rynkowym wszystkich kluczowych przemysłów w Europie, Ameryce i Azji dzięki bardzo dobremu asortymentowi tworzyw konstrukcyjnych. Dzięki niesłychanej wszechstronności polimery wniosły, w ostatnich dziesięcioleciach, decydujący wkład w innowacje w budowie samochodów, elektrotechnice, elektronice, medycynie, technikach komunikacyjnych, budowie maszyn i instalacji przemysłowych.

Priorytetem dla Celanese jest bliski kontakt z klientem oraz opracowywanie nowych zastosowań i produktów pod kątem uzyskania przez niego dodatkowych korzyści. Działania takie wymagają nie tylko kompetencji technicznej i ekspertyzy systemowej ale również zdolności wczesnego rozpoznawania i analizowania trendów w celu ich innowacyjnego wykorzystania. I co oczywiste Celanese szuka wspólnie ze swoimi klientami, na poziomie lokalnym, twórczych możliwości sprostania naciskom cenowym, które obecnie mają miejsce na wszystkich rynkach.

Przegląd produktów: Hostaform POM kopolimer polioksymetylenu Celanex PBT politereftalan butylenu Impet PET politereftalan etylenu Vandar mieszaniny poliestrowe Riteflex TPE-E termoplastyczne elastomery poliestrowe Vectra LCP polimery ciekłokrystaliczne Fortron PPS polisiarczek fenylenu Celstran LFT / Compel LFT polimery zbrojone długimi włóknami GUR PE-UHMW polietylen o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym
Firmy powiązane