Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

immobilizacja, mikrokapsułkowanie bioaktywnych substancji i dodatków do żywności,nowoczesne opakowania do żywności


Dane kontaktowe:

ul. al. K.Janickiego 35
Polska, 71-270 Szczecin


Opis działalności

CBIMO jest partnerem dla producentów z branży opakowaniowej, spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej oraz chemii gospodarczej.Jesteśmy w posiadaniu urządzeń wykonujących procesy i operacje jednostkowe stosowane w liniach produkcyjnych spotykanych w przemyśle opakowaniowym oraz produkcji różnych układów do bioimmobilizacji, w tym mikro- i nanokapsuł w postaci zawiesin wodnych i proszków. Podmiot gospodarczy włączający nowy proces lub operację jednostkową podejmuje pewne ryzyko związane z niekomplementarnością z istniejącymi już urządzeniami oraz z wytwarzanym/przetwarzanym materiałem. CBIMO ma za zadanie ograniczenie do minimum wspomnianego ryzyka przez wykonywanie na swoim terenie w oparciu o istniejącą bazę sprzętową badań umożliwiających szacowanie zasadności wspólnie opracowanych i zaplanowanej modyfikacji technologii.
Pracownicy CBIMO mają doświadczenie w badaniach nad:
- nowymi systemami do bioimmobilizacji na bazie biopolimerów oraz ich pochodnych
- innowacyjnymi biodegradowalnymi materiałami opakowaniowymi  – materiały o zdefiniowanych właściwościach użytkowych w tym zastosowanie proekologicznych substancji antybakteryjnych;
- oddziaływanie opakowanie -produkt żywnościowy (zmiany podczas przechowywania, właściwości antybakteryjne oraz wzajemne przenikanie różnych substancji, właściwości mechaniczne, barierowość dla gazów i innych substancji, podatność na biodergradację.

KONTAKT
dr hab. inż. Artur Bartkowiak, prof. nadzw.
Dyrektor CBIMO, specjalista z zakresu materiałów proekologicznych oraz bioimmobilizacji
e-mail: artur.bartkowiak@zut.edu.pl

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
ZUT ul. Klemensa Janickiego 35, 71-270 Szczecin, tel. 91 4496592, 91 4496594.


Wiadomości

Przejdź do wiadomości
Wiadomości są widoczne tutaj tylko dla firm posiadających pakiet Biznes Plus lub Biznes Premium