Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Oferta badawcza dotyczy immobilizacj i mikrokapsułkowania bioaktywnych substancji i dodatków do żywności; biodegradowalnych opakowań do żywności (polimerowych, celulozowych) właściwości opakowań do żywności (mechanicznych, barierowych, powie


Dane kontaktowe:

ul. al. Piastów 17
Polska, 70-310 SzczecinCBIMO pragnie być partnerem dla producentów z branży opakowaniowej, spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej oraz chemii gospodarczej.Jesteśmy w posiadaniu urządzeń wykonujących procesy i operacje jednostkowe stosowane w liniach produkcyjnych spotykanych w przemyśle opakowaniowym oraz produkcji różnych układów do bioimmobilizacji, w tym mikro- i nanokapsuł w postaci zawiesin wodnych i proszków. Podmiot gospodarczy włączający nowy proces lub operację jednostkową podejmuje pewne ryzyko związane z niekomplementarnością z istniejącymi już urządzeniami oraz z wytwarzanym/przetwarzanym materiałem. CBIMO ma za zadanie ograniczenie do minimum wspomnianego ryzyka przez wykonywanie na swoim terenie w oparciu o istniejącą bazę sprzętową badań umożliwiających szacowanie zasadności wspólnie opracowanych i zaplanowanej modyfikacji technologii.
Pracownicy CBIMO mają doświadczenie w badaniach nad:
- nowymi systemami do bioimmobilizacji na bazie biopolimerów oraz ich pochodnych (w tym badania dotyczące zastosowania w technologii żywności)
- innowacyjnymi biodegradowalnymi materiałami opakowaniowymi (na bazie materiałów celulozowych, skrobi I PLA) – materiały o zdefiniowanych właściwościach użytkowych w tym zastosowanie proekologicznych substancji antybakteryjnych);
- oddziaływanie opakowanie-produkt żywnościowy (zmiany podczas przechowywania, właściwości antybakteryjne oraz wzajemne przenikanie różnych substancji, charakteryzacja materiałów opakowaniowych do żywności(opakowania polimerowe i celulozowe)właściwości mechaniczne, barierowość dla gazów i innych substancji, podatność na biodergradację.

Naszymi atutami jest wyspecjalizowana kadra; wysoki potencjał badawczy; nowoczesna aparatura i unikalne urządzenia; doświadczenie w realizacji licznych projektów aplikacyjnych i wdrożeniowych, wieloletnia współpraca z przemysłem.

KONTAKT
dr hab. inż. Artur Bartkowiak, prof. nadzw.
Dyrektor CBIMO, specjalista z zakresu materiałów proekologicznych oraz bioimmobilizacji
e-mail: artur.bartkowiak@zut.edu.pl

dr inż. Sławomir Lisiecki
- specjalista z zakresu badania właściwości materiałów oraz opakowań do żywności
e-mail: slawomir.lisiecki@zut.edu.pl

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Kazimierza Królewicza 4/paw. B
71-550 Szczecin
tel.: +4891 449 65 92
tel./faks: +4891 449 65 90