Certes Tomasz Ślebioda

Badania tworzyw sztucznych, laboratorium tworzyw sztucznych, wskaźnik szybkośc płynięcia, MFR, badanie gęstości, wytłaczanie, wtrysk, GC, AAS


Dane kontaktowe:

ul. Sepno, ul. Parkowa 2
Polska, 64-060 Wolkowo


Opis działalności

Wykonywanie badań laboratoryjnych tworzyw sztucznych polimerowych oraz usług przygotowujących dany materiał do przeprowadzenia badań.


1) Wykonanie próbek do przeprowadzenia badań z tworzyw sztucznych (wytłoczka, wypraska).


2) Analiza jakościowa i ilościowa składu chemicznego tworzyw sztucznych za pomocą chromatografii gazowej.


3) Identyfikacja składu pierwiastków chemicznych (Pb, Cd, Cu, Fe, Mn, Zn, Se, Cr, Hg, Sn) za pomocą absorpcyjnej spektrometrii atomowej.


4) Oznaczanie gęstości tworzyw sztucznych.


5) Oznaczanie gęstości nasypowej oraz sypkości proszku.


6) Pomiar barwy w układzie CIE L*a*b* za pomocą spektrofotometru.


7) Wyznaczanie zawartości wilgoci w próbce.


8) Oznaczanie masowego (MFR) i objętościowego (MVR) wskaźnika szybkości płynięcia.


9) Analiza mikroskopowa wyprasek oraz ocena jakości wytłoczonego materiału.


10) Analiza sitowa proszku.


11) Oznaczanie obecności metali w badanej próbce.


12) Wyznaczanie twardości materiału metodą Shore’a.


13) Oznaczanie absorpcji wody.


14) Oznaczenie palności wytłoczek poddanych działaniu zapłonu.


15) Analiza procesu przetwórczego przy wykorzystaniu wytłaczarki, wtryskarki bądź walcarki laboratoryjnej.