Chem-Link

Nadtlenki organiczne, modyfikatory indeksu płynięcia PP, boran cynku , cyniany cynku, ATBC i inne surowce.

Chem-Link

ul. Bolesława Prusa 22
05-082 Blizne Jasińskiego
Polska
Zaloguj się aby wyświetlić dane kontaktowe

Opis działalności

Firma Chem-Link istnieje od 1992 roku. Zajmujemy się działalnością agencyjno-przedstawicielską w zakresie importu do Polski surowców chemicznych dla przemysłu, jak również bezpośrednim importem i dystrybucją wybranych surowców. Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej, ani sprzedaży odczynników. Firma reprezentuje w Polsce renomowanych producentów chemicznych z Europy, Ameryki Północnej i Azji.


Lista produktów
 • ATBC
 • Azodicarbonamide
 • Azotan magnezu
 • Benzochinon
 • Biocydy chlorowe i bromowe
 • Boran cynku, magnezu, wapnia, glinu, melaminy
 • Borofosforan cynku
 • Butylokatechol
 • Chloramina T
 • Chlorek kwasu sulfono-benzenowego
 • Chlorek magnezu
 • Cynian i wodorocynian cynku
 • Cytrynian acetylotributylu
 • Geniset - nukleator do polipropylenu
 • Halamid
 • Hydrochinon
 • Izoftalan dimetylu (DMIP)
 • Kaprylan kobaltu
 • Kwas amidosulfonowy (Sulfamic acid)
 • Kwas metanosulfonowy
 • Metaboran baru
 • Metaboran potasu
 • Modyfikatory indeksu płynięcia PP
 • Nadtlenki organiczne - inicjatory polimeryzacji
 • Nadtlenki organiczne - środki sieciujące
 • Nadtlenki organiczne - utwardzacze do nienas. żywic poliestrowych
 • N,N-dietyloanilina
 • N,N-dimetyloanilina
 • N,N-dimetylo-p-toluidyna
 • OPTSA
 • OTSA
 • Plastyfikatory bezftalanowe
 • Poliole poliestrowe
 • Przyśpieszacze, katalizatory i inne dodatki do przetwórstwa nienasyconych żywic poliestrowych
 • PTSA
 • PTSC
 • Siarczan magnezu
 • Stearynian magnezu
 • Środki spieniające (porotwórcze) do tworzyw i gumy "CELLCOM"
 • Środki uniepalniające i przeciwdymne
 • Sulfonamid benzenu i n-butylobenzenu
 • Tlenek magnezu
 • Węglan magnezu
 • Węglan potasu
 • Węglan wapnia
 • Wodorotlenek magnezu
 • Wodorotlenek potasu
 • Wodorowęglan potasu
 • Związki magnezu
 • Związki wapnia
 • Żywice i tłoczywa fenolowe
 • Żywice rezorcynowe