Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Przejmujemy obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych


Dane kontaktowe:

ul. Modlińska 129
Polska, 03-186 WarszawaFirma Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. powstała w 2002 roku w odpowiedzi na nowe uregulowania prawne, które nałożyły na Przedsiębiorców odpowiedzialność za odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzanych na rynek produktów w opakowaniach.

Przedmiotem działalności Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. jest przejmowanie od producentów, importerów i jednostek handlowych obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Przedsiębiorca, który wprowadza opakowania wraz z produktami i nie wywiązuje się z tego obowiązku zobligowany jest do uiszczenia do urzędu marszałkowskiego opłaty produktowej. Zamiast uiszczania opłaty produktowej, Przedsiębiorcy mogą wybrać współpracę z organizacją odzysku Eko Cykl. Zapewni ona przewidziany prawem poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych po znacznie niższym koszcie.

W ofercie usług firmy Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. znajdują się także szkolenia w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących opłaty produktowej, audyty oraz konferencje poruszające temat logistyki odzysku. Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. daje także możliwość zamówienia sprawozdania OŚ-OP1 i tzw. OPAK zarówno za rok bieżący jak i lata poprzednie. Firma jest także organizatorem konkursu Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo.

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zajmuje się także przejęciem obowiązku edukacji ekologicznej od przedsiębiorców, gmin i innych podmiotów, których dotyczy. Obowiązek realizuje poprzez prowadzone od wielu lat kampanie społeczne na rzecz propagowania selektywnej zbiórki odpadów (m. in. warsztaty w szkołach, przedszkolach, uczelniach wyższych).

Wydarzenia