Ekobroker

Kobize, raport do kobize, opłaty środowiskowe, ochrona środowiska, odpady,sprawozdanie, wykaz, raportowanie, obliczanie,szkolenia, szkolenie


Dane kontaktowe:

ul. Wiedeńska 12
Polska, 51-200 Wrocław


Opis działalności

Obsługa firm i osób prywatnych w sprawach związanych ochroną środowiska.

Raporty do KOBiZE.
Rejestracja firmy w KOBiZE.
Sporządzenie zgłoszenia instalacji wykonanie rejestracji w bazie.
Sporządzenie raportu końcowego dla firmy.
Pomoc w wypełnianiu raportów, zgłoszenie zakładu.
Obsługa bieżąca firmy.
Wypełnienie raportów

Opłaty środowiskowe w firmie.

Obliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska.

Policzenie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, za samochody służbowe, maszyny robocze, paliwa.
Naliczanie opłat za kotły, piece opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem.

Hałas – przekroczenia hałasu, ekrany akustyczne.

Sporządzenie opinii. Skargi na hałas, przekroczenie norm – analiza problemu.
Akustyka problem uciążliwości zakładów pracy, firm, sklepów..

Odpady, prowadzenie ewidencji odpadów w firmie, sprawozdanie z odpadów.
Sporządzanie zbiorczych zestawień danych o wytworzonych odpadach.
Baza danych o odpadach, zgłoszenie firmy.
Prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów.
Baza danych o odpadach, rejestracja zakładu..

Centralny Rejestr Operatorów
Założenie konta, karty urządzenia, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń, Zgłoszenie instalacji do CRO.
Sprawozdanie roczne.
Pomoc w założenie konta i karty urządzeń, obsługa firmy.
Baza Danych Sprawozdań
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
Założenie konta.
Rejestracji urzadzeń w BDS.
Opłaty za usługi wodne, pobór wód. Wody Polskie.

Jak policzyć ilość wód opadowych?
Wody Polskie wezwanie do zapłaty za wody opadowe i roztopowe.
Odprowadzenie wód, opłaty stałe i zmienne.
Opłaty za usługi wodne, pomoc.
Odwołanie i reklamacja od wysokości opłat.
Kategorie

1. Usługi » Inne » Usługi konsultingowe