Euro Tradex Group Sp. z o.o.

Utylizacja odpadów, skup złomu i surowców wtórnych

Euro Tradex Group Sp. z o.o.
 
Dane kontaktowe:
ul. Jana Pawła II 23
Polska, 33-300 Nowy Sącz

Opis działalności

Jesteśmy firmą działającą w branży recyklingu oraz handlu surowcami.
Zaopatrujemy w odpadowe surowce fabryki, instalacje, zakłady produkcyjne na terenie Polski, Europy i Azji.
Z radością, zaangażowaniem i wielką pasją pracujemy na rzecz zrównoważonego rozwoju i dobrej ekonomii w zakresie gospodarki odpadami.
Uzyskaliśmy certyfikat REDcert DEKRA, potwierdzający  osiągnięcie przez firmę całkowitej zgodności z wymogami dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych , która określa kryteria zrównoważenia produkcji biopaliw.
Certyfikat REDcert wystawiony przez DEKRA potwierdza, że certyfikowane przedsiębiorstwo:
 • podejmuje działania w kierunku ograniczenia emisji CO2, ochrony biosfery oraz racjonalnego wykorzystania gruntów
 • osiągnęło całkowitą zgodność z wymogami dyrektywy RED II (2018/2001).
 • Oferujemy konkurencyjne ceny skupu:Tworzyw sztucznych
 • Papieru i tektury
 • Odpadów z przemysłu spożywczego
 • Tekstyliów
 • Metali kolorowych i złomu
 • Metali szlachetnych i rzadkich
 • Odpadowych katalizatorów
 • Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Zużytych olejów przepracowanych

 • Odbiór i transport i zagospodarowanie pozostałych odpadów:Zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów, łącznie z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdź w BDO czy możemy odebrać twój odpad - wszystkie kody możesz potwierdzić w państwowym rejestrze Baza Danych o Odpadach (BDO) pod numerem 000101055Decyzje administracyjne i zezwolenia upoważniające nas do prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami:
 • WOŚ.6233.11.2018.Z.M
 • WSR.6233.02.2019.RPK

Oferty B2B

Kategorie

 1. Surowce » Metale