F.H.U.P. Multi-Plast Maciej Peszka

Przetwórstwo tworzyw sztucznych, usługi regranulacji, aglomeracji, pulweryzacji, kruszenia i mielenia, Skup, sprzedaż przemiałów, regranulatów

F.H.U.P. Multi-Plast Maciej Peszka

ul. Plac Kilińskiego 1
32-660 Chełmek
Polska
Zaloguj się aby wyświetlić dane kontaktowe

Opis działalności

Przedsiębiorstwo Multi-Plast funkcjonuje na rynku od 2000 roku. W 2010 roku przeprowadzono głęboką restrukturyzację w wyniku, której m.in. udało się pozyskać nowe środki na inwestycje w maszyny i urządzenia. Od ponad 22 lat w niezmienionej formie zajmujemy się odbiorem, przetwórstwem i handlem tworzywami sztucznymi. Zgromadzone doświadczenie i wrażliwość na oczekiwania naszych klientów stale determinują nas do podejmowania licznych decyzji biznesowych, których celem jest poszerzanie oferty i dopasowywanie się sytuacji rynkowej.

Nasza działalność wykonywana jest w miejscowości Chełmek (około 25 km od Katowic, Tychów, 60 km od Krakowa ). Wybór miejsca nie był przypadkowy. Dogodne położenie i bogata infrastruktura pozwala nam sprawienie i szybko docierać zarówno do dostawców, jak i odbiorców. Do prowadzenia przedmiotowej działalności uzyskaliśmy wszystkie niezbędne pozwolenia i zgody urzędów. Decyzja o numerze WOŚ.6233.55.2016 zezwala nam na odzysk odpadów na terenie Chełmek Pl. Kilińskiego 1 o kodach:

  • 07 02 13 - odpady z tworzyw sztucznych

  • 12 01 05 - odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

  • 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

  • 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe

  • 16 01 19 - tworzywa sztuczne

  • 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg

  • 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma

Zachęcamy do kontaktu.