Fermintrade sp. z o.o.

Sadza techniczna, carbon black, geosiatki, geowłókniny, włókniny poliestrowe, pvc

 
Dane kontaktowe:
ul. Kilińskiego 1
Polska, 62-500 Konin

Opis działalności

Fermintrade to dynamicznie rozwijająca się spółka handlowa specjalizująca się w krajowych i zagranicznych dostawach surowców chemicznych i produktów przemysłowych. Zapewnia dostawy surowców i rozwiązań technologicznych dla przemysłu w szczególności dla producentów mieszanek gumowych, opon, wyrobów gumowych, farb, pigmentów, materiałów ogniotrwałych i metalurgii z obszaru Europy, Turcji, Chin i Ameryki Południowej.
Ponadto w swojej ofercie posiadamy geosyntetyki czyli produkty polimerowe, które wbudowuje się w grunt w celu spełnienia określonych funkcji. Geosyntetyki najczęściej wykorzystuje się w budownictwie drogowym, kolejowym, przy budowie składowisk, nasypów, zbiorników wodnych. Obecna oferta Fermintrade dotyczy geowłóknin, geotkanin i geosiatek, które są najczęściej stosowanymi geosyntetykami. Oferujemy także włókniny poliestrowe oraz PVC.