Biznes Start

Iglespol

Usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych i stałych, usługi transportowe oraz transport i sortownie odpadów


Dane kontaktowe:

ul. Wrocławska
62-300 Września, Polska


Iglespol oferuje usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych i stałych, usługi transportowe oraz transport. Posiadamy sortownie odpadów dzięki, której staramy się zminimalizować ilość odpadów kierowanych na wysypisko.