Inspektore Krzysztof Szefer

Dostosowanie maszyn do CE, certyfikacja urządzeń, deklaracja zgodności, dokument zabezpieczenia przed wybuchem, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego


Dane kontaktowe:

ul. Sucharskiego 61
Polska, 30-898 Kraków


Opis działalności

Firma Inspektore specjalizujemy się w szeroko rozumianym bezpieczeństwie:eksploatacji urządzeń energetycznych, maszyn, linii produkcyjnych oraz instalacji procesowych i pracowników (ATEX, CE, PPOŻ, BHP).

1. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych (G1, G2, G3)

2. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych

3. Ocena dostosowania maszyn wymagania minimalne BHP - pojedyncze maszyny, linie produkcyjne

4. Ocena dostosowania maszyn wymagania zasadnicze, oznakowanie CE - pojedyncze maszyny, linie produkcyjne

5. Audyt bezpieczeństwa maszyn, opinie techniczne

6. Wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem

7. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (maszyna, linia produkcyjna, zakład, lakiernia)

8. Ocena Ryzyka Wybuchu

9. Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

10. Bezpieczeństwa Pożarowego (ppoż)

11. Badania termowizyjne

12. Controlotron - pomiar zakamienienia rury oraz przepływu medium (on-line)