Inspektore Krzysztof Szefer

Dostosowanie maszyn do CE, certyfikacja urządzeń, deklaracja zgodności, dokument zabezpieczenia przed wybuchem, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego


Dane kontaktowe:

ul. Sucharskiego 61
Polska, 30-898 KrakówFirma INSPEKTORE specjalizujemy się w szeroko rozumianym bezpieczeństwie: maszyn, linii produkcyjnych oraz instalacji procesowych i pracowników (ATEX, CE, PPOŻ, BHP).

1. Ocena dostosowania maszyn wymagania minimalne BHP - pojedyncze maszyny, linie produkcyjne
2. Ocena dostosowania maszyn wymagania zasadnicze, oznakowanie CE - pojedyncze maszyny, linie produkcyjne
3. Deklaracje zgodności WE
4. Audyt bezpieczeństwa maszyn, opinie techniczne
5. Wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem
6. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (maszyna, linia produkcyjna, zakład, lakiernia)
7. Ocena Ryzyka Wybuchu
8. Audyt wymagań bhp lakiernie
9. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (ppoż)
10. Badania termowizyjne
11. Controlotron - pomiar zakamienienia rury oraz przepływu medium (on-line)