Invest Park Sieradz

Projekt i budowa zakładu recyklingu tworzyw sztucznych


Dane kontaktowe:

ul. Zakładników 18
Polska, 98-200 Sieradz


Opis działalności

Firma Invest Park Sieradz Sp. z o. o. w 2019 r. powołała grupę projektową, która podjęła szeroko zakrojone prace wg. przygotowanego planu obejmujące w szczególności  prace projektowe,  w tym funkcjonalności i inżynierię procesów oraz pakiet działań zmierzających do uzyskania niezbędnych pozwoleń wymaganych prawem zmierzających do fazy gotowości projektu do realizacji (ready to bulid). Na chwilę obecną zespół wypracował koncepcje projektu, założenia  projektu, przeprowadził badania identyfikacji źródeł surowca, warunków pozyskiwania oraz posiada Raport oddziaływania na środowisko. Raport złożono w październiku 2020 i oczekuje się prawomocnej decyzji (aktualizacja marzec 2021 złożono nowy raport w kwietniu 2021 r.). Bieżącym celem grupy projektowej jest weryfikacja, wybór i podjęcie ostatecznej decyzji składających się na spójny projekt inwestycyjny. Prowadzone prace o charakterze rozwojowym pozwolą na finalizację ostatecznego kształtu projektu i uzyskanie prawomocnej decyzji budowlanej już w I kwartale 2022 r.

Firma Invest Park Sieradz prowadzi projekt do fazy "ready to build" lub do budowy zakładu recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych PE, PP, PS.  W koncepcji zastosowano kilka różne linie technologiczne pozwalające na mycie, przygotowanie surowca, jego sortowanie i przeznaczenie na pirolizę lub regranulację oraz na produkcję energii elektrycznej w kogeneracji (zastosowane paliwo GAZ GZ50).

Z uwagi na stan zaawansowania projektu możliwe jest zaproszenie do współpracy podmioty z branży zarówno w aspekcie inwestora finansowego, partnera strategicznego, dostawcy technologii, dostawcy surowca.

Więcej informacji na www.investparksieradz.pl


Kategorie

1. Surowce » Inne