J.S. Hamilton Poland S.A.

Laboratorium badawcze - akredytowane badania opakowań


Dane kontaktowe:

ul. Chwaszczyńska 180
Polska, 81-571 GdyniaWspółczesny konsument od artykułów spożywczych i przemysłowych wymaga:
 • bezpieczeństwa dla zdrowia,
 • zadowolenia z użytkowania,
 • długiego okresu przydatności,
 • przystępnej ceny,
 • bezpieczeństwa dla środowiska.
Spełnienie tych wymagań jest możliwe tylko poprzez zastosowanie odpowiednich opakowań.

Współcześnie, około 98 % wszystkich rodzajów produktów wymaga opakowania. Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. oferuje następujące BADANIA OPAKOWAŃ:
 • Badania migracji globalnej z opakowań i materiałów opakowaniowych,
 • Badania migracji specyficznej z opakowań i materiałów opakowaniowych,
 • Analizy sensoryczne opakowań, badania organoleptyczne opakowań,
 • Badania czystości mikrobiologicznej opakowań oraz materiałów do ich produkcji (również pod kątem wymagań HACCP),
 • Badania zawartości metali ciężkich Pb, Cd, Hg, Cr(VI): zgodnie z dyrektywą 94/62/WE, z dyrektywą RoHS 2002/96/WE,
 • Testy przechowalnicze,
 • Badania fizykomechaniczne opakowań,
 • Badania opakowań dla przemysłu farmaceutycznego – badania według Farmakopei.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY...