J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Laboratorium badawcze - akredytowane badania opakowań


Dane kontaktowe:

ul. Chwaszczyńska 180
Polska, 81-571 Gdynia


Opis działalności

Współczesny konsument od artykułów spożywczych i przemysłowych wymaga:
bezpieczeństwa dla zdrowia, zadowolenia z użytkowania, długiego okresu przydatności, przystępnej ceny, bezpieczeństwa dla środowiska.

Spełnienie tych wymagań jest możliwe tylko poprzez zastosowanie odpowiednich opakowań.

Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. oferuje następujące BADANIA OPAKOWAŃ:

 • Badania migracji globalnej z opakowań i materiałów opakowaniowych,
 • Badania migracji specyficznej z opakowań i materiałów opakowaniowych,
 • Badania lotnych związków organicznych "LZO" (ang. VOCs),
 • Badania na zgodność z rozporządzeniem REACH,
 • Analiza NIAS dla materiałów opakowaniowych,
 • Analizy sensoryczne opakowań, badania organoleptyczne opakowań,
 • Badania czystości mikrobiologicznej opakowań oraz materiałów do ich produkcji,
 • Badania zawartości metali ciężkich Pb, Cd, Hg, Cr(VI): zgodnie z dyrektywą 94/62/WE, z dyrektywą RoHS 2002/96/WE,
 • Testy przechowalnicze,
 • Badania fizykomechaniczne opakowań,
 • Badania opakowań dla przemysłu farmaceutycznego – badania według Farmakopei Europejskiej,
 • Badania papieru i tektury na zgodność z wymogami BFR i CEPI.

Laboratorium J.S. Hamilton Poland oferuje dodatkowo wsparcie i doradztwo merytoryczne w zakresie badań materiałów opakowaniowych w celu zapewnienia ich zgodności z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa prawa krajowego, jak i europejskiego w zakresie analiz: chemicznych, sensorycznych, mikrobiologicznych. Doradztwo obejmuje konsultacje dotyczące następujących materiałów: tworzywa sztuczne, gumy, silikony, papier, tektury oraz ceramika.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY...


Galeria zdjęć