Kom-Odlew Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp. z o.o.

Symulacja wtrysku tworzyw sztucznych, systemy CAD, CAM, CAE, symulacja odlewania, usługi inżynierskie, stacje robocze, kontrolery ruchu 3D


Dane kontaktowe:

ul. Bluszczowa 25F
Polska, 30-438 KrakówZapewniamy kompleksową komputeryzację prac związanych z:

- projektowaniem wyrobów, konstruowaniem oprzyrządowania oraz tworzeniem dokumentacji;

- weryfikacją i optymalizacją technologii wtrysku tworzyw sztucznych z wykorzystaniem komputerowej symulacji tego procesu w oparciu o w pełni trójwymiarową geometrię wypraski i formy;

- weryfikacją i optymalizacją technologii odlewania z wykorzystaniem symulacji odlewania;

- programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) oraz optymalizacją ścieżki narzędzia (eliminacja drgań i zwiększenie trwałości narzędzi, polepszenie jakości obrabianej powierzchni, skrócenie czasu obróbki).


Oferujemy:

- SIGMASOFT - system do komputerowej symulacji wtrysku tworzyw sztucznych;

- NX - zintegrowany system CAD/CAM/CAE/PDM;

- Solid Edge - system do komputerowo wspomaganego projektowania CAD;

- CAM Express - system CAM do programowania obrabiarek CNC;

- MAGMASOFT - system do komputerowej symulacji odlewania metali obejmujący też samoczynną optymalizację i integrację z systemami CAE;

- VERICUT - program do symulacji obróbki NC, weryfikacji i optymalizacji ścieżki narzędzi;

- Inne programy, sprzęt komputerowy oraz usługi obejmujące wdrażanie, szkolenia, opiekę techniczną, opracowywanie postprocesorów i wirtualnych obrabiarek, optymalizację obróbki mechanicznej i inne usługi inżynierskie.

Galeria zdjęć


Kategorie

1. Usługi » Oprogramowanie