Biznes Start

Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy"

KIG "Przemysł Rozlewniczy" jest reprezentantem polskiego sektora napojowego.


Dane kontaktowe:

ul. Żurawia 32/34
00 - 515 Warszawa, Polska


KIG "Przemysł Rozlewniczy"to jedyna organizacja reprezentująca polski przemysł rozlewniczy i napojowy. Wraz z procesem integracyjnym Polski z Unią Europejską, KIG "Przemysł Rozlewniczy" weszła w skład międzynarodowych organizacji takich jak: Europejska Federacja Butelkowanych Wód (EFBW), Europejskie Stowarzyszenie Napojowego (UNESDA) i Europejski Związek Wód w Dużych Opakowaniach (EBWA).

Zakres działania Izby obejmuje takie obszary jak: współpraca z organami administracji państwowej oraz organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządowymi, reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych - krajowych i zagranicznych, informowanie członków o wymogach rynku Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu oraz zabezpieczanie ich interesów w UE, analizowanie i opiniowanie przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej przemysłu rozlewniczego, prowadzenie działalności szkoleniowej i publikowanie wydawnictw, promowanie dobrych jakościowo wód, napojów i soków oraz rzetelnych producentów, zwalczanie nieuczciwej konkurencji.