Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań

Izba zrzesza firmy zajmujące się produkcją żywności i jej dystrybucją, a także firmy pracujące dla gospodarki żywnościowej


Dane kontaktowe:

ul. Al. Wilanowska 97E
Polska, 02-765 Warszawa


Opis działalności

  • Opiniujemy projekty ustaw i aktów wykonawczych, obejmujących zarówno sferę produkcji jak i otoczenia gospodarki żywnościowej.
  • Organizujemy dostęp do źródeł informacji naukowej, podatkowej, celnej, marketingowej, kredytowej i technicznej, służąc profesjonalnym doradztwem, szkoleniem, pomocą w dotarciu z towarami i usługami na rynki krajowe i zagraniczne.
  • Inicjujemy kontakty firm członkowskich z inwestorami, producentami i handlowcami, zarówno w kraju jak i za granicą poprzez sekcje branżowe powstające w ramach Izby. Promujemy prozdrowotny model żywienia i konsumpcji.
  • Prowadzimy aktywne działania lobbingowe na rzecz właściwego miejsca polskiego przemysłu spożywczego w ramach zjednoczonej Europy.
  • Dążymy do osiągnięcia międzynarodowej konkurencyjności polskiego przemysłu żywnościowego. Służy temu system informacji rynkowej, program szkoleń dla pracowników zakładów, wymiana doświadczeń pomiędzy członkami Izby.

Wiadomości

Przejdź do wiadomości
Wiadomości są widoczne tutaj tylko dla firm posiadających pakiet Biznes Plus lub Biznes Premium