MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o.

Optymalizacja, restrukturyzacja, minimalizacja kosztów działalności


Dane kontaktowe:

ul. Krzywickiego 34
Polska, 02-078 WarszawaMM Poland Maszyny Standardy proponuje Państwu współpracę w zakresie restrukturyzacji Państwa firmy
Proponujemy objąć działaniami restrukturyzacyjnymi następujące obszary:

administrację i księgowość oraz komórki produkcyjne oraz związane z prowadzeniem działalności pomocniczą

MM Poland Maszyny Standardy jest firmą z długoletnim doświadczeniem.
Od 2003 roku realizujemy projekty w najbardziej renomowanych firmach.
Celem ostatecznym naszych wspólnych działań jest ograniczenie kosztów, racjonalizacja zatrudnienia oraz podniesienia efektywności pracy co powinno prowadzić do zwiększenie przychodów Państwa przedsiębiorstw.
Zatrudnieni w MM Poland Maszyny Standardy specjaliści od optymalizacji to wysokiej klasy praktycy o sprawdzonych zdolnościach analitycznych przygotowani do współpracy z szeroką grupą firm produkcyjnych, handlowych i usługowych.