Materspec Zakład Projektowo-Produkcyjny s.c. / J.Kulpiński; J. Kurek.

Projektowanie i produkcja wyrobów z kompozytów PTFE , grafitu nasyconego stopami łożyskowymi oraz tworzyw grafitowych na spoiwie żywic.

 
Dane kontaktowe:
ul. Węgierska 144H
Polska, 33-300 Nowy Sącz

Opis działalności

Firma MATERSPEC jest producentem półproduktów i wyrobów gotowych z czystego PTFE oraz kompozytów opracowanych na bazie PTFE z dodatkami uszlachetniającymi. Drugą grupę materiałową stanowią tworzywa grafitu drobnoziarnistego nasycone stopami łożyskowymi/ niskotopliwymi/. Dla szczególnych potrzeb opracowna została grupa tworzyw grafitowych na spoiwach żywicznych termoutwardzalnych, szczególnie żywic epoksydowych. Projektujemy:
elementy ślizgowe dla maszyn i urządzeń pracujących w ruchu obrotowym i posuwisto-zwrotnym,
elementy uszczelniające - statyczne i ruchowe
tworzywa kompozytowe dla szczególnych warunków pracy (gaz, para,)

Produkujemy
półprodukty (tuleje, walce, arkusze, płaskowniki)
gotowe elementy (taśmy, pierścienie, łopatki do pomp próżniowych, pierścienie uszczelniające, panewki ślizgowe, membrany, listwy, uszczelki, łożyska kulowe z tworzyw grafitowych, uszczelki PTFE do zakrętek, tarcze sprzęgłowe i hamulcowe itd.) wg dokumentacji własnej lub zamawiającego