Biznes Start en

PTC Polymer Trade Center Sp. z o.o.

Dystrybutor surowców do przetwórstwa tworzyw


Dane kontaktowe:

ul. Stawki 4D/6
00-193 Warszawa, Polska


Surowce I gatunku i off-grade
PE i PP i inne
barwniki