Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC)

Organizacja reprezentująca branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC)

ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa
Polska
Zaloguj się aby wyświetlić dane kontaktowe

Opis działalności

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w 1988 r.

Główne cele i przedmiot działalności:

  • Wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej;
  • Oddziaływanie na kształt ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków;
  • Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych Członków na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym;
  • Ochrona praw i reprezentowanie interesów Członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i innych władz, związków zawodowych pracowników i innych organizacji.

Izba

uczestniczy w procesie stanowienia prawa m.in. poprzez aktywny udział

legislacyjny, prowadzenie dialogu z administracją unijną i krajową na

poszczególnych etapach oraz prowadzi monitoring legislacyjny.

Polska

Izba Przemysłu Chemicznego w gronie Członków zrzesza między innymi:

- największych

producentów chemikaliów;

- przedsiębiorstwa

sektora petrochemicznego i rafineryjnego;

- firmy

transportowe, dystrybucyjne;

- przedstawicielstwa

firm zagranicznych;

- biura

projektowe i firmy technologiczne;

- firmy

konsultingowe;

- instytuty

badawcze;

- kancelarie

prawne;

- dostawców

aparatury i urządzeń.

Wiadomości

Wiadomości są widoczne tutaj tylko dla firm posiadających pakiet Biznes Plus lub Biznes Premium
Przejdź do wiadomości