Prywatna Agencja Wywiadowcza Redigo sp. z o.o.

Windykacja trudnych wierzytelności i wywiad gospodarczy

 
Dane kontaktowe:
ul. Kasztanowa 20/8
Polska, 53-125 Wrocław

Opis działalności

Naszym celem rynkowym jest wykreowanie kompleksowej oferty pozwalającej na zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb klientów w obszarze związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem obrotu gospodarczego. Windykacji we wszystkich jej etapach: rozpoznania sytuacji majątkowej i formalno-prawnej dłużników, negocjacjach polubownych o taktyce dobranej do indywidualnego profilu przeciwnika i prowadzonej sprawy, postępowaniu sądowym-cywilnym, przygotowaniu ustaleń do postępowania egzekucyjnego, współpracy z kancelariami komorniczymi. Windykacji karnej: prowadzeniu postępowań zmierzających do zebrania materiału dowodowego umożliwiającego postawienie zarzutów popełnienia przestępstw szczególnie opornym dłużnikom oraz reprezentowania interesów klienta (pokrzywdzonego) w procesie karnym. Pełnego zakresu usług prawnych: doradztwa, tworzenia dokumentów, negocjacji i reprezentowania interesów klienta w pełnym zakresie postępowań sądowych i administracyjnych. Wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego: sprawdzania wiarygodności handlowej i finansowej podmiotów gospodarczych, ochrony interesów klienta w walce konkurencyjnej z innymi przedsiębiorstwami, zbierania i analizy danych marketingowych i finansowych, tworzenia i wdrażania procedur bezpieczeństwa wewnętrznego oraz innych, także nietypowych usług na indywidualne życzenie klienta. Elektroniki specjalistycznej służącej zabezpieczeniu informacji o żywotnym znaczeniu dla interesów klienta: usług wykrywania i dezaktywacji elektronicznych urządzeń (systemów) inwigilacji, projektowania, wykonawstwa i montażu urządzeń specjalistycznych – elektronicznej techniki kontrinwigilacyjnej.