Sajtom Light Future Sp. z o. o.

Usługi badawcze, analityczne i badawczo rozwojowe. Laboratorium nowych technologii.


Dane kontaktowe:

ul. Wężerów 37/1
Polska, 32-090 Słomniki


Opis działalności


Oferta usług badawczych

Wszystkie usługi dostępne są w naszym sklepie

Identyfikacja związków organicznych
 • Analiza identyfikacyjna substancji głównej i dodatków metodą spektroskopii FTIR – określenie składu chemicznego
 • Oznaczanie emisji lotnych substancji organicznych metodą chromatografii GC
 • Określenie stopnia podobieństwa z wzorcem (analiza jakości i czystości  partii surowca)
Badania termicze i palności
 • Oznaczanie temperatury topnienia
 • Analiza zmiennotemperaturowa FTIR substancji stałych w zakresie
 • Oznaczenie gęstości optycznej dymu wydzielonego podczas spalania próbki
 • Oznaczanie popiołu
Charakterystyka fizykochemiczna i ogólna
 • Gęstość nasypowa (luźna i zagęszczona)
 •  Zawartość wody
 • Wyznaczanie stopnia krystaliczności
 • Oznaczanie temperatury topnienia
Charakterystyka spektroskopowa
 • Ocena koloru w wybranej skali barw
 • Oznaczanie współczynnika zamglenia folii (Haze coefficient)
 • Oznaczanie przepuszczalności / absorbancji światła w danym zakresie
Badania migracji
 • Migracja globalna do płynów modelowych żywności tj. woda destylowana,10% etanol, 3% kwas octowy, 20% etanol, 50% etanol, izooktan, 95% etanol, oliwa z oliwek
 • Migracja specyficzna substancji niskocząsteczkowych do płynów modelowych żywności
Badania właściwości elektrycznych
 • Badania właściwości elektrycznych
 • Analiza impedancyjna