Slovnaft Polska S.A. Dział PetChem

Tworzywa sztuczne: HDPE TIPELIN®, LDPE TIPOLEN®, LDPE BRALEN®, PP TIPPLEN®, PP TATREN®


Dane kontaktowe:

ul. Wąwozowa 23/12
Polska, 02-796 WarszawaDział PetChem Slovnaft Polska S.A. w Warszawie jest wyłącznym reprezentantem w Polsce węgierskiego koncernu chemicznego Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. (TVK Nyrt.) oraz słowackiego producenta Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.

Koordynujemy dostawy następujących produktów:
- granulatów polietylenów unimodalnych i bimodalnych HDPE TIPELIN
- granulatów polietylenów LDPE TIPOLEN
- granulatów polipropylenów typu homo i copo PP TIPPLEN

produkowanych w Zakładach TVK Nyrt. w Tiszaújváros na Węgrzech.

jak również koordynujemy dostawy następujących:
- granulatów polietylenów LDPE BRALEN
- granulatów polipropylenów typu homo i copo PP TATREN

produkowanych w Zakładach Slovnaft Petrochemicals s.r.o. w Bratysławie - Słowacja


Materiały Video

Rozmowa z Bohdanem Sobolewskim, dyrekorem PetChem
Rozmowa z Bohdanem Sobolewskim, dyrekorem PetChem
2012-06-25    Długość: 9 minut

Galeria zdjęć