Wastech Recycling sp. z o.o.

Odbiór, odzysk, recykling i utylizacja odpadów


Dane kontaktowe:

ul. Krakowiaków 68-70
Polska, 02-255 Warszawa


Opis działalności

Wastech Recycling zaprasza do współpracy w ramach odbioru, odzysku, recyklingu oraz utylizacji odpadów.

Obiór odpadów

Doradztwo środowiskowe

Niszczenie dokumentów, Niszczenie materiałów, Niszczenie produktów

WASTECH RECYCLING TO UZNANY PARTNER

Firma Wastech recycling jest członkiem organizacji samorządu gospodarczego

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów (IRIOO)

Wastech recycling jest podmiotem uznanym i wpisanym do rejestru w GŁÓWNYM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Wystawiamy dokumenty zgodnie z Ustawą o Ochronie Środowiska oraz Ustawą o Odpadach

CZAS NA NOWOCZESNĄ GOSPODARKĘ ODPADAMI

Zbiórka i transport odpadów przemysłowych (w tym niebezpiecznych),

Kompleksowe zarządzanie odpadami dla przedsiębiorstw.

Sortowanie i recykling.

Odzysk surowców wtórnych.

Odzysk biologiczny i energetyczny.

Bezpieczne zagospodarowanie odpadów.

CZAS NA INTELIGENTNE WSPARCIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Dzięki naszej obsłudze problem nieznajomości aktów prawnych, ich ciągłe aktualizacje oraz ich prawidłowa interpretacja nie będą stanowiły już problemu.

Powierzenie dokumentacji i sprawozdawczości wyspecjalizowanej firmie to redukcja czasu poświęconego na zgłębianie zagadnień z zakresu ochrony środowiska oraz eliminacja kosztów związanych z karami bądź podwyższonymi opłatami środowiskowymi.