Biznes Start

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych


Dane kontaktowe:

ul. Zamkowa 16
42-690 Tworóg, Polska


Dysponujemy odpadami z tworzyw sztucznych, szkła, makulatury itp. pozyskanymi z selektywnej zbiórki odpadów "u źródła". Odpady są wstępnie przesortowane, pozbawione zanieczyszczeń i przygotowane do transportu. Jesteśmy zainteresowani współpracą z podmiotami przerabiającymi tego typu odpady.