Usługa badań materiałów polimerowych zgodnie z normami PN-EN ISO

Nr 128918
Typ oferty:
Sprzedam
Cena:
nie podano
Ważna jeszcze:
Oferta wygasła

Użytkownik:
labtworzyw_ins
Firma:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Imię i nazwisko:
Justyna Ostrowska
Kontakt:

- Analiza termiczna: oznaczanie charakterystycznych temperatur polimerów metodami analizy termicznej DSC i TGA, oznaczanie temperatury mięknienia Vicata i HDT,

- Analiza strukturalna: analiza jakościowa próbek metodą spektroskopii w podczerwieni (FTIR), oznaczanie masy cząsteczkowej polimerów metodą chromatografii żelowej (GPC/SEC), oznaczanie zawartości wody w próbkach stałych metodą miareczkowania Karla Fischera,

- Właściwości mechaniczne: wytrzymałość na rozciąganie, trójpunktowe zginanie, ściskanie, wytrzymałość na rozdzieranie metodą Elmendorfa, udarność, badania odporności na uderzenie metodą spadającego grotu,

- Właściwości reologiczne: charakterystyka płynięcia i lepkości granulatów z zastosowaniem reometru kapilarnego, oznaczanie wskaźników szybkości płynięcia MFR i MVR za pomocą plastometru.

Plastech nie odpowiada za treść oferty. Właścicielem oferty jest osoba zamieszczająca ogłoszenie.