A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Koekstruzja

  • współwytłaczanie
  • koextruzja
  • ang. coextrusion

Przy koekstruzji (współwytłaczaniu) mamy do czynienia z wytłaczaniem kilku warstw na raz. Warstwy te mogą się różnić np. strukturą (spieniona i lita), kolorem.

Przy wytłaczaniu rur można stosować warstwę włókna szklanego lub folii aluminiowej.

Do koekstruzji tworzyw używa się dwóch lub więcej wytłaczarek. Przy czym jedna wytłaczarka może tłoczyć np. 2 warstwy (np. warstwa A/B/A) gdzie wytłaczarka A produkuje 2 warstwy zewnętrzne a wytłaczarka B wykonuje warstwę środkową. Do warstwy środkowej może iść np. gorszy surowiec z recyklingu. Przy koekstruzji 2 lub więcej wytłaczarek dostarczają określone tworzywo do wspólnej głowicy wytłaczającej. Czasami można wytłaczać np. folie warstwowe, aby dzięki większej ilości warstw uzyskać lepsze właściwości mechaniczne gotowych folii. Zaletą takich folii warstwowych jest to, że można uzyskać lepsze właściwości mechaniczne folii, przy jednoczesnym zmniejszeniu grubości folii. A co za tym idzie daje to duże oszczędności w surowcu. Np. przy folii LDPE można zaoszczędzić 35% surowca stosując koekstruzję 5 warstw zamiast 3ch. Koszt początkowy zakupu linii do folii 5 warstwowych jest nieco wyższy, jednak maszyna jest zakupem jednorazowym, zaś surowiec zakupowany jest stale. Początkowa inwestycja zwraca się po krótkim czasie.

Przy wytłaczani folii stretch można np. zastosować regranulat do warstwy środkowej, zaś klej jedynie do jednej z warstw zewnętrznych, a jedna z warstw nie zawiera ani kleju ani wtórnego surowca.


Reportaże

Forum