A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

MFI

  • wskaźnik szybkości płynięcia
  • ang. Melt Flow Index, Melt Flow Rate

MFI - Wskaźnik szybkości płynięcia (z ang. Melt Flow Index)

liczba wyrażająca ilość tworzywa termoplastycznego przepływającego przez dyszę kołową o ustalonych wymiarach w ciągu określonego czasu pod danym ciśnieniem oraz w danej temperaturze. Wyróżnia się masowy (MFR) i objętościowy (MVR) wskaźnik szybkości płynięcia.

Procedura określania wskaźnika płynięcia polimerów

MFR / MFR polimerów określa się poprzez

  1. włożenie niewielkiej ilości polimeru ok 4-5 gramów do urządzenia zwanego plastometrem.
  2. Próbkę ogrzewa się wstępnie przez określony czas: 5 min w 190 ° C dla polietylenu i 6 minut w 230 ° C dla polipropylenu
  3. Podgrzana masa jest wprowadzana w tłok. Standardowe obciążniki masy to 2,16 kg, 5 kg, itp.
  4. Masa wywiera siłę na stopiony polimer i natychmiast zaczyna płynąć przez dyszę.
  5. Próbkę stopu po określonym czasie dokładnie się waży.
  6. MFI wyraża się w gramach polymer/10 minut całkowitego czasu badania.

Synonimami wskaźnika płynięcia MFI (Melt Flow Index) są MFR (Melt Flow Rate) i MI. Częściej stosowane są ich skróty: MFR, MFI, MI.

MFR mogą również wskazać "współczynniku płynięcia", stosunek dwóch szybkości płynięcia z różnych wag grawimetrycznych. Powinno być nazywane FRR (współczynnik natężenia przepływu).

MFI jest często stosowane w celu ustalenia, jak polimer będzie się przetwarzać. 

Zgodnie z norma ISO 1133 wskaźnik szybkości płyniecia obliczamy ze wzoru:

Objetościowy wskaźnik płynięcia:

MVR(T,m)=(A x 600 x l)/ t 

,gdzie: 
T - temperatura uplastycznionego materiału w stopniach Celcjusza
m - masa nominalna tworzywa w gramach wyjściowa
A- pole powierzchni tłoka (nominalna jest 0,711 cm2)
l - długość otworu formy w cm
t - czas w sekundach.

Masowy wskaźnik szybkości płyniecia MFR liczy sie identycznie jak MVR z wyjatkiem że licznik mnoży się przez gęstość q (gram/cm3) tworzywa odpowiednia dla wytłoczyny w odpowiedniej temperaturze w jakiej jest prowadzone badanie.


Reportaże

Forum